Kabinet wil pretvluchten gaan weren van Schiphol. Minder nachtvluchten

Kabinet wil pretvluchten gaan weren van Schiphol. Minder nachtvluchten
Na de coronacrisis kan de luchtvaart nog zeer beperkt groeien.
© frans van den berg
Schiphol

Het kabinet wil nieuwe pretvluchten gaan weren van Schiphol en sturen op vluchten die voor het internationale netwerk en de economische concurrentiekracht van belang zijn. Het aantal nachtvluchten moet omlaag en Schiphol kan tot 2050 slechts zeer beperkt groeien.

De kaders voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart heeft het kabinet vrijdag vastgesteld. In de Luchtvaartnota wordt gekeken naar de periode tot 2050. Daarbij draait het om Schiphol op de huidige plaats.

Naar een luchthaven op zee wordt geen onderzoek gestart. ,,Het kabinet wil daarnaar kijken als het bedrijfsleven kan aantonen dat dit kansrijk en betaalbaar is en gedragen wordt door de verschillende partijen in de luchtvaartsector.’’ Eerder was op verzoek van de Tweede Kamer wel een quick scan gemaakt. Daaruit bleek dat een luchthaven in zee tot wel 45 miljard euro kan kosten vanwege de kosten voor het verplaatsen van windmolenparken en dure lange tunnels vanaf zo’n eiland voor de kust tussen Zandvoort en Noordwijk. Bouwbedrijven hadden daar al tegenover gesteld dat op de plaats van de start- en landingsbanen dan veel woningen kunnen worden gebouwd. Maar het kabinet vindt die onderbouwing te dun om het serieus te overwegen.

Nachtvluchten

Schiphol blijft dus op de huidige plek, maar de overlast moet wel verminderen. Het aantal nachtvluchten, nu 32.000 per jaar, moet omlaag. Een nieuwe grens is nog niet aangegeven en ook niet of de luchthaven een deel van de nacht helemaal op slot gaat zoals bewonersgroepen en gemeenten graag willen. Naast geluid berekenen, wordt in de toekomst het vliegtuiggeluid ook gemeten. ,,Dit geeft de mensen in de omgeving meer duidelijkheid over de geluidsbelasting en kan de berekeningen verbeteren.’’

Het RIVM doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegtuigen. Daarnaast zal met de GGD’s in Nederland een monitoringsprogramma worden opgezet zodat er meer informatie beschikbaar komt hoe het geluid van vliegtuigen ook in de verdere omtrek van de luchthavens door mensen wordt beleefd.

Grens

Wat de verdere toekomst betreft, kan de grens van 500.000 naar maximaal 540.000 vluchten gaan. Of er toch meer mogelijk is binnen de grenzen van de operatie en veiligheid, wordt later onderzocht. Sowieso is alleen groei mogelijk wanneer de overlast afneemt. Veel extra vluchten zullen dat niet zijn: gedacht wordt aan maximaal 1 tot 1,5 procent per jaar tot 2050. Het kabinet wil de regels zodanig aanpassen dat voorrang kan worden gegeven aan stillere en schonere vliegtuigen.

Zoals verwacht houdt het kabinet vast aan de opening van Lelystad voor vakantievluchten. De andere regionale luchthavens in Nederland moeten van toegevoegde waarde zijn voor de regionale economie en voorzien in de behoefte van reizigers in de die regio. Het kabinet wil dat er tussen de verschillende luchthavens meer samenwerking komt. Om dat voor elkaar te krijgen neemt de overheid de regie.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.