’Het heeft de koning behaagd...’ Lintjesregen daalt neer in Haarlem en omgeving

Guusje Tromp
Haarlem

Hoewel de feestelijke uitreiking vanwege het coronavirus nog even op zich laat wachten, werden tientallen inwoners van Haarlem en omgeving vrijdagochtend door de burgemeester verrast met de mededeling dat ze onderscheiden worden met een lintje.

Haarlem:

Wim Eggenkamp (74), Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al tientallen jaren in voor het behoud en herstel van nationaal cultureel ergoed, zoals de Grote of Sint Bavokerk en de Koepelkathedraal.

Marleen Klooswijk (57), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is al 32 jaar de drijvende kracht achter de Stichting Multiplex / Houtfestival, die jaarlijks in Haarlem het Houtfestival organiseert.

Chandersen Choenni (65), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. dr. Choenni is een veelvuldig geraadpleegde wetenschapper op het gebied van migratiegeschiedenis. Hij was de eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel Hindostaanse Diasporastudies en schreef talloze publicaties over de Hindostaanse geschiedenis.

Hans Luttik (62), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich inmiddels vele jaren in voor het de versterking en verbreding van de samenwerking tussen de kerken in Haarlem en in de regio Zuid-Kennemerland. Hij was in de regio onder meer de aanjager van het in 2006 gestarte netwerk Geloven in de Stad. Tevens is hij voorzitter van het Samenwerkingsverband Jeugd.

Wim Molenkamp (83), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Molenkamp zet zich inmiddels meer dan zestig jaar belangeloos in voor de wereldwijde zendingsorganisatie World Outreach. Daarnaast zet Wim Molenkamp zich inmiddels 25 jaar belangeloos in voor de Pinkstergemeente in Nederland.

Robin Smithuis (66), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als radioloog stond hij in 2004 aan de basis van radiologyassistant.nl. De door sponsorgeld verkregen inkomsten van de website en de opbrengsten van applicaties doneert Smithuis rechtstreeks aan de Stichting Medical Action Myanmar.

Sjoerd Adema (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Adema is meer dan dertig jaar belangeloos actief voor IJsclub Haarlem. Daarnaast is hij in Loenen en in Noordwijk actief voor de Stichting Goed Kamp.

Fred Drenth (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich in diverse vrijwilligersfuncties langdurig belangeloos in voor de samenleving en is politiek actief als voorzitter van de regionale afdeling van de ChristenUnie.

Gerda Drenth-Bosman (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich eveneens via diverse vrijwilligersfuncties langdurig in voor de samenleving.

Greet Hersman-Sintenie (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hersman is inmiddels 36 jaar algemeen vrijwilliger bij de Zonnebloem in Haarlem-Noord. Ook is ze 36 jaar als vrijwilliger actief voor de parochiegemeenschap Schoten/Mariakerk.

Anton Koper (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Koper zet zich al 45 jaar belangeloos in voor de Haarlemse Korfbal Club (HKC) Aurora.

Martien Luijcks (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij stond 25 jaar geleden mede aan de wieg van het InformatieSteunPunt GGZ (ISP) in Haarlem voor mensen met een psychosociaal probleem.

Peter Saarloos (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Saarloos zet zich inmiddels vijftig jaar in als vrijwilliger voor de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk.

Hans van der Straaten (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 35 jaar breed actief voor de Koninklijke Haarlemsche Football Club (HFC) en zet zich in voor het ABC Architectuur Centrum.

Peter Zuidam (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich inmiddels meer dan dertig jaar in voor de Stichting Vinkenslag, de stichting die het beheer verzorgt van het clubhuis van de Scoutingvereniging Bos en Duin in Bloemendaal.

Helma Zuidam (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich meer dan dertig jaar in voor de Scoutingvereniging Bos en Duin in Bloemendaal en voor de Stichting Molen de Adriaan in Haarlem.

Heemstede:

Hans Kerkhoff (81) is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Naussau is. Hij is al meer dan vijftig jaar op vele terreinen actief als vrijwilliger. Met name voor de Protestantse Gemeente Heemstede, Vrienden van de Oude Kerk, het IVN afdeling Zuid-Kennemerland, Thijsse’s Hof in Bloemendaal, de vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout, de Adviesgroep Duurzaamheid van de gemeente Heemstede, het Platform Vluchtelingen Heemstede en de stichting Taalcoaches. Ook is hij collectant voor goede doelen.

Bloemendaal:

Marius Touwen (69) uit Bloemendaal, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Oprichter van Zorg van de Zaak dat erop is gericht mensen langer te laten meedoen in de maatschappij. Begon als teken- en kunstleraar op middelbare scholen. Ook was hij kunstcriticus en organiseerde kunsttentoonstellingen. Op zijnveertigste begon hij de Calder Groep met als doel de succesvolle re-integratie van langdurig werklozen. Zorg van de Zaak investeerde in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, dat daarmee gered werd van een faillissement.

Jos Frencken (73) uit Bennebroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Is leerkracht in hart en nieren. Zelfs nu hij met pensioen is, blijkt uit zijn vele vrijwillige activiteiten dat er een rode draad zit in het onderwijzen van de kinderen. Sinds 2009 is hij betrokken bij de Stichting Oorlogs Historie Bloemendaal. Hij zit in de werkgroep Bennebroek en is betrokken bij het schoolproject ’Adopteer een Monument’. Frencken is ook vrijwilliger bij Welzijn Bloemendaal.

Zandvoort:

Ben Zonneveld (65) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding als stuwende kracht achter talloze Zandvoortse evenementen op gebied van sport, muziek of anderszins cultureel. Zo is Zonneveld vanaf de eerste editie van de Circuit Run in 2008 zeer betrokken vrijwilliger bij dit spektakel. Ook zet hij zich sinds 2005 actief in voor de Zandvoortse radiozender ZFM. Hij is de drijvende kracht achter jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in Zandvoort en lever links en rechts helpende handen en advies.

Haarlemmermeer:

In Abbenes zijn Hendrik de Ruiter en Jannette de Ruiter-van Ballegooijen allebei lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Zij zamelen al jaren hulpgoederen in voor Albanië en zijn vrijwilliger bij de kerk in hun dorp.

In Badhoevedorp is Jan Bert Boerman lid van de Orde geworden. Hij is al 25 jaar vrijwilliger van de stichting Sinterklaas in zijn dorp. Joannes Everaardt is als vrijwilliger bij de voetbalvereniging en de kerk lid geworden en Johannes van Weerdenburg voor zijn inzet voor de kerk, de dorpsraad en als vrijwilliger in het ziekenhuis. Cornelia van Weerdenburg-van Hameren is voor diverse functies bij kerk, Zonnebloem en het jeugdcircus gedecoreerd. Cornelis Wisse is als lid van de raad van toezicht van epilepsiecentrum Sein, in Cruquius, ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden.

In Beinsdorp is Matty van Veen lid geworden voor zijn inzet bij voetbalvereniging SV Hillegom (technisch coördinator van het jeugdvoetbal en lid van de jeugdcommissie) en in Halfweg Hendrika Terwijn voor haar inzet voor kerk en voetbalvereniging Zwanenburg.

In Hoofddorp gaat het om Eduardus de Boer (Rode Kruis-vrijwilliger), Willem Burggraaff (raadslid tot 2002, Vluchtelingenwerk), André Demeulenaere (zeer actief bij wielrennersvereniging Amsterdam), Willem de Hoop (actief voor Wandelnet en onderhoud Portugese Joodse begraafplaats), Bieuwkjen ten Kate-Bos (kerkvrijwilliger), Elisabeth Klaassen-van den Berg (pastoraat Bornholm), Hilbert Moll (vrijwilliger Protestantse Kerk Hoofddorp), Hubertus van Scheppingen (vrijwilliger voetbalvereniging SV Hoofddorp), Maria van Scheppingen-Schreurs (vrijwilliger voetbalvereniging SV Hoofddorp), Johannes Sleumer (historische luchtvaart en Ons Tweede Thuis) en Ali Ware (Somalische vereniging maatschappelijke ondersteuning migranten).

Nieuw-Vennepers Sybilla van Dam (al jaren organisator van de verhalentafel om verhalen van vroeger vast te leggen), Wilhelmus Dannijs (30 jaar hengelsportvereniging De Meerval) en Cornelia Lamboo (45 jaar sportief bewegen gehandicapten) zijn lid in de Orde geworden en Piet van Sprang (onder andere actief bij het veteranencomité Haarlemmermeer en seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid) is onderscheiden tot Ridder.

Fred Warmer is als vrijwilliger en reservemilitair korps nationale reserve (sinds 1984) onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Hij was Hoofd Communicatie Korps Nationale Reserve en legerfotograaf tijdens missies in Afghanistan in de periode 2008-2010.

Vijfhuizenaar Paulus Doop is Ridder van de Orde geworden voor zijn inzet voor landelijke muziekverenigingen, nationale en internationale wedstrijden en muziek maken met mensen die een verstandelijke beperking hebben.

Hillegom:

Aleid Sluijsmans-Ringelberg (65) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij vervult sinds 1989 diverse functies bij de Vereniging voor Middelbaar en Hogere Functionarissen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is zij bestuurslid van de Stichting A+O fonds Rijk. Verder was zij voorzitter van het Overleg Orgaan Rijk en van het Platform Rijk Ondernemingsraden. Sinds 2001 is ze actief voor de VVD in Hillegom. Ze was onder andere negen jaar raadslid.

Voor vrijwilligerswerk bij seniorenkoor Eigenwijs, het Mariakoor en verpleeghuis Den Weeligenberg is Hanny Visser-Wassenaar (80) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Visser is bij De Weeligenberg onder andere lid van de cliëntenraad en zit in verschillende commissies.

Margreet Wittenberg-van Norden (64) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij deed en doet vrijwilligerswerk bij de Prinses Marijkeschool, balletschool Martha de Rijk en bij De Zonnebloem, afdeling Hillegom/Beinsdorp.

Onder andere voor zijn vele werk voor de Hillegomse Harmonie Kapel is Henry Colijn (63) benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Hij was en is bestuurslid, organiseert concerten en andere evenementen en was nauw betrokken bij de wording van verenigingsgebouw De Bestemming. Hij nam ook het initiatief tot de Algemene Muzikale Vorming voor kinderen. Verder was en is Colijn als vrijwilliger actief bij Het Raamwerk en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Lisa van der Zande (51) zet zich vrijwillig in voor Zwemclub Lisse en Stichting De Zevensprong. Eerder was zij actief voor de Speel-o-theek in Hillegom. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Velserbroek:

Harry Lacroix uit Velserbroek bekleedt sinds 1983 tot heden diverse functies bij het Nederlands Rode Kruis, afdeling Velsen/IJmond.

Martin Leeuwens uit Velserbroek heeft zich van 1982 tot 2016 samen met zijn echtgenote via pleegzorg ingezet voor de zorg van kinderen die niet meer thuis konden verblijven. In totaal hebben zij in deze periode de zorg gehad voor 27 pleegkinderen. Zij stonden ingeschreven als Noodbed-opvang, maar regelmatig bleven de kinderen uiteindelijk langer dan drie maanden. Daarnaast zet de heer Leewens zich sinds 2013 een flink aantal uren per maand in voor Natuurmonumenten, Volkstuinvereniging IJmond en Stichting Welzijn Velsen.

Arie Vrijhof uit Velserbroek is jarenlang voorzitter geweest van de Tennisvereniging LTC Hofgeest. Daarnaast is hij al een lange periode actief in het Seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden.

Jo de Groot- Van Kampen uit Velserbroek is sinds 2002 is vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente IJmuiden. Daarnaast was Mevrouw De Groot-van Kampen van 1999 tot 2017 vrijwilligster als zwemdocente elementair zwemmen bij zwemvereniging Haerlem.

Diny Vrijhof-Mennes uit Velserbroek is vanaf de oprichting in 1991, samen met haar man, de heer Vrijhof al lid van de Tennisvereniging LTC Hofgeest. Zij is lid van o.a. de jeugdcommissie en de kantine-commissie. Tevens is zij actief in het Seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden.

Santpoort-Zuid:

Carmen van Hoesel uit Santpoort-Zuid, die zelf doof is, heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger bij verschillende organisaties voor doven. Eén van die organisaties was de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Daarnaast is mevrouw Van Hoesel medeoprichter van de Dovensport Vereniging Kennemerland. Ook is mevrouw nog steeds actief voor het Katholiek Doven Pastoraat.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.