Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen door gemeenten en provincie

Het terrein van Tata Steel.
© Archieffoto Ron Pichel
IJmond

De provincies Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk nemen het advies over hoe het onderzoek naar de gezondheid in de IJmond moet worden uitgevoerd 1-op-1 over.

Het advies was uitgebracht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond. Het RIVM gaat onder andere door middels van veegmonsters onderzoeken of en welke schadelijke stoffen in of op de grond terecht komen (zowel binnen- als buitenshuis) door de industrie in de IJmond.

Ook wordt gekeken welke risico’s deze stoffen opleveren voor kinderen die hieraan worden blootgesteld. Verder zullen er extra metingen worden gedaan van inhaleerbare stoffen en wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke klachten. Het gaat dan om klachten als hoesten en benauwdheid. Deze zullen door inwoners zelf worden bijgehouden in een dagboek.

,,De luchtkwaliteit in de IJmond is een van de slechtste in Nederland’’, aldus Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu. ,,Het gezondheidsonderzoek gaat de IJmondgemeenten en de provincie meer inzicht geven om gericht maatregelen te kunnen nemen voor een gezondere IJmond.’’

Aanleiding voor het onderzoek waren de grafietregens bij Harsco/Tata Steel. Deze hebben tot veel vragen en zorgen bij de inwoners van de IJmond geleid. Een deel van de vragen werd beantwoord door het RIVM. De nog openstaande vragen worden meegenomen in het vervolgonderzoek.

Het RIVM is al gestart met een basisonderzoek. Hierin wordt onder meer gekeken naar bestaande gegevens, acute klachten van inwoners en meldingen bij huisartsen. De resultaten hiervan worden tegen de zomer verwacht. Daarna zal worden gestart met het vervolgonderzoek. Door de situatie rond het coronavirus is het nu nog niet duidelijk wanneer de verschillende onderdelen van het vervolgonderzoek kunnen starten.

Tijdens het derde Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond, waaraan de drie gemeenten en de gedeputeerde deelnamen, werd het advies van het RIVM en de klankbordgroep unaniem overgenomen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.