Willem Maarsehof in Rijsenhout mag van Raad van State

© hdcmedia
Hoofddorp

De Raad van State vindt de bouw van het Willem Maarsehof (25 woningen) in Rijsenhout goed.

CDA-wethouder Mariëtte Sedee maakte dit bekend via twitter: ’Brekend! Realisatie Willem Maarsehof in Rijsenhout: hoger beroep Minister I&W tegen uitspraak van rechtbank is door Raad van State kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. We kunnen verder met bouwen van 25 woningen in Rijsenhout en daar zijn we heel blij mee!’

Eerder bepaalde de rechtbank al dat dit bouwplan mag worden gerealiseerd. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat ging tegen die uitspraak in beroep bij de Raad van State. Die heeft de zaak niet inhoudelijk opnieuw beoordeeld. Het is ’procedureel afgerond’ zoals dat heet door zich achter de uitspraak van de rechtbank te scharen. Van doorslaggevend belang is dat het Willem Maarsehof volgens de rechtbank binnen ’stedelijk gebied’ ligt.

Dat geldt voor twee andere bouwplannen in Rijsenhout vooralsnog niet: het Piet Lanserhof II en Catharina Segrina. Daarvan is besloten dat die buiten de bebouwde kom liggen en daarom niet mogen worden gerealiseerd. Daar is de gemeente Haarlemmermeer tegen in beroep gegaan. Veel bloemenkassen in Rijsenhout liggen binnen of pal naast de dorpsgrenzen, omdat er in de loop van de jaren omheen is gebouwd. Vervolgens stopten de kwekers met hun teelt en raakten de oude kassen in verval.

De dorpsraad van Rijsenhout strijdt er al jaren voor om op die locaties woningbouw te krijgen. Het ministerie van infrastructuur is daar tegen, omdat ooit werd bedacht dat de luchthaven Schiphol een parallelle Kaagbaan zou krijgen. De vliegtuigen die van en naar die baan gaan, komen dan over Rijsenhout heen. De gemeente Haarlemmermeer pleit er al langere tijd voor om de reservering voor die tweede Kaagbaan af te schaffen, maar het ministerie wil er vooralsnog niet van weten.

Zo lang dat het geval is geldt voor Rijsenhout, net als andere dorpen rond Schiphol, het zogenaamde luchthavenindelingsbesluit. Dat verhindert woningbouw. Alleen projecten tot 25 woningen zijn toegestaan in bijvoorbeeld Zwanenburg en Halfweg. In Rijsenhout ook, maar zodra de gemeente een bouwplan goedkeurt gaat het ministerie daar tegen in beroep om de bouw tegen te houden. Eerst naar de rechter en als het nodig is naar de Raad van State. De gemeente volgt dezelfde route met een andere bedoeling.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.