Premium

’Ze vernietigen eeuwenoude reigerkolonie in Bennebroek’

’Ze vernietigen eeuwenoude reigerkolonie in Bennebroek’
Chris Brunner kijkt bedenkelijk naar het beschoeiingswerk, op de achtergrond de bomen met daarin de verstoorde reigerkolonie.
© foto united photos/toussaint kluiters
Bennebroek

Chris Brunner staat er een beetje verslagen bij. Hij zet de kijker aan zijn ogen, tuurt vanaf de Meerweg, vlakbij de brug over de Ringvaart, naar de overkant, naar de toppen van de bomen van het Bennebroekerbos. Daarin bevindt zich een aantal reigernesten, maar die ogen verlaten.

Brunner is bestuurslid en coördinator natuurbescherming van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Hij heeft van een alerte vogelaar, die vlakbij woont en de reigernesten een beetje in de gaten houdt, deze week een alarmbericht gekregen. In het Bennebroekbos bevindt zich al heel lang een kolonie van blauwe reigers. Mogelijk is dat zelfs al eeuwenlang zo; het betreffende deel van het bos heet niet voor niets ’t Reigersbosch. ,,Met s c h’’, benadrukt Brunner, om daarmee de ouderdom van het bos én van de kolonie aan te geven. Het alarmbericht klonk ongeveer als volgt. ’De kolonie is nu ineens geheel verlaten, verstoord door werkzaamheden in de nabijheid. Ze zijn de beschoeiing aan het vervangen. Aanvankelijk zaten er reigers op de nesten, maar ze zijn met het broeden gestoord, opgevlogen en verdwenen’.

Brunner, de kijker nog steeds aan de ogen, bromt: ,,Dat is gebeurd in opdracht van de gemeente Bloemendaal en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Net aan het begin van het broedseizoen zijn ze gestart met het vervangen van de beschoeiingen langs de Bennebroekervaart en de Ringvaart.’’

Er klinkt vleugelgeklap: een eend komt de kade op precies voor de voeten van Brunner. De vogel schudt haar staart en wil gevoerd worden.

Verderop in de Bennebroekervaart ligt een ponton met daarbovenop een grote dragline, of wat daarop lijkt. Afgelopen dagen heeft deze machine circa tien meter lange stalen buizen de grond in getrild. Die werkzaamheden gingen met zeer veel lawaai en trillingen gepaard. ,,Die waren op honderd meter nog voelbaar.’’

Volgens de oplettende vogelwatcher waren er in het bos op dat moment zeker negen reigerparen aan het broeden. Hij maakte de aannemer en de gemeente erop attent dat nesten van blauwe reigers jaarrond zijn beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet. ,,Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente er nog wel een ecoloog bijgehaald, maar die vond dat de werkzaamheden konden doorgaan. Ten onrechte.’’ De vogelwerkgroep is boos. Hoewel de blauwe reiger geen zeldzaamheid is, zijn er ook weer niet zoveel reigerkolonies in deze contreien. De werkgroep verwijt beide opdrachtgevers en de ecoloog onzorgvuldig en onprofessioneel handelen. ,,De werkzaamheden hadden ook prima buiten het broedseizoen kunnen plaatsvinden. Of ze hadden de activiteiten van de reigers vooraf moeten monitoren.’’

Daarom heeft Brunner namens de vogelwerkgroep aangifte gedaan bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Die club moet ’handhavend optreden’.

De eend is weer te water gegaan. Chris Brunner is even afgeleid; daardoor heeft hij in eerste instantie niet gezien dat er vanuit een van de reigernesten een witte vogel is weggevlogen. Een lepelaar! Brunner ziet hem nu ook. ,,Dat kan kloppen. Er broedde ook één paar lepelaars.’’

In afwachting van de inspectie heeft de gemeente Bloemendaal het beschoeiingwerk dinsdag laten stilleggen. Aan het einde van de middag is Brunner erin geslaagd een toezichthouder te spreken. De aannemer zal worden gevraagd een andere, minder verstorende werkwijze te volgen. Verder wordt het effect van de werkzaamheden op de reigers nauwgezet gemonitord.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.