Premium

Gepensioneerden bij het staalbedrijf mogen invloed uitoefenen op beleid van het pensioenfonds. ’Heel belangrijk, ook in deze tijd. Pensioenen maken een groot deel uit van de inkomsten van de ouderen’, zegt Jan de Ridder

Gepensioneerden bij het staalbedrijf mogen invloed uitoefenen op beleid van het pensioenfonds. ’Heel belangrijk, ook in deze tijd. Pensioenen maken een groot deel uit van de inkomsten van de ouderen’, zegt Jan de Ridder
Jan de Ridder.
IJmond

Zo’n vijftienduizend gepensioneerden van staalbedrijf Tata Steel en zijn voorgangers (Hoogovens, Estel, Corus) krijgen dezer dagen een formulier in de bus.

Met daarin het verzoek om te stemmen op een van de dertien kandidaten voor de controle op de Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH), het zogeheten Verantwoordingsorgaan.

,,Het mag dan wel op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijken in deze barre tijd. Maar voor de oud-medewerkers is het de enige mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van het pensioenfonds”, zegt Jan de Ridder. ,,Dat beleid is voor de voormalig medewerkers heel belangrijk. Het pensioen maakt namelijk een groot deel van de inkomsten uit voor de gepensioneerden.”

De Beverwijker zelf is – na een loopbaan van meer dan vier decennia bij het staalbedrijf – sinds 2012 gepensioneerd. In zijn vrije tijd is hij later bestuurslid geweest van het fonds. Voor deze verkiezingen staat De Ridder bovenaan de kandidatenlijst. ,,Met mij staan er nog twaalf kandidaten op de lijst. Zij vertegenwoordigen alle vakbonden. Dat is een goede zaak.” Zelf is de Beverwijker aangesloten bij FNV Metaal.

Van de dertien kandidaten en die van de lijst van VOHM (Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers) worden er uiteindelijk vijf gekozen in het Verantwoordingsorgaan. Dit onderdeel bestaat verder uit vertegenwoordigers van de werknemers en werkgever Tata Steel. Het bestuur van het pensioenfonds moet uiteindelijk verantwoording afleggen aan dit orgaan voor het gevoerde beleid. ,,Het pensioenfonds van Hoogovens staat goed bekend”, stelt De Ridder. ,,Vooral in vergelijking met veel andere pensioenfondsen.” Voor een deel komt dit door de conservatieve manier van beleggen. Zo belegt het fonds voor een beperkt deel in aandelen.

Vorig jaar is er een landelijk pensioenakkoord op hoofdlijnen afgesloten. ,,Met een belangrijke verbetering in het tempo waarin de AOW-leeftijd omhoog gaat”, stelt De Ridder. ,,En er zijn afspraken gemaakt over een nieuw pensioencontract. Minister Koolmees heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar niet gekort behoeft te worden op de pensioenen. Ons fonds zat gelukkig niet in de gevarenzone, maar toch is de laatste jaren de prijsindexatie (de koopkracht) achtergebleven met 20 procent.”

,,In de afgelopen periode hebben de vakbondsvertegenwoordigers zich binnen het pensioenfonds onder meer sterk gemaakt voor een goed beleggings- en premiebeleid. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit is mogelijk met behoud van een goed rendement.”

En verder: ,, Het pensioenfonds Hoogovens staat er mede door de inzet van de vertegenwoordigers van de vakbonden nog behoorlijk goed voor. Het vermogen is de afgelopen jaren gegroeid naar ongeveer 9 miljard euro.”

Indexeren is op dit moment helaas vrijwel onmogelijk gegeven de strikte regels van De Nederlandsche Bank en de politiek, stelt hij vast. ,,Maar met het nieuwe pensioenstelsel moet er weer perspectief komen op indexaties. Vakbonden zullen niet akkoord gaan met een stelsel die indexeren onmogelijk maakt. Wij zullen ons hiervoor inzetten.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.