Premium

Veel hindernissen voor bouwplan Kustplaats, Velsen rekent zwaar op te bouwen woningen: 5 vragen over Kustplaats

Veel hindernissen voor bouwplan Kustplaats, Velsen rekent zwaar op te bouwen woningen: 5 vragen over Kustplaats
Het te bebouwen gebied met de jachthaven, boulevard en grond daaromheen.
© luchtfoto Hans van Weel

Rimpelingen in de samenwerking voor Kustplaats. Een uitgesteld ontwikkelplan, vastgelopen onderhandelingen met ondernemers en raadsleden die zeggen dat de partijen helemaal niet meer om tafel blijken te zitten.

Wat is er aan de hand rond de Kennemerboulevard? Gaat de bouw nog door of wordt er (voorzichtig) teruggetrokken? De gemeente Velsen, Marina Seaport en Kondor Wessels Vastgoed beweren van niet. Het is rozengeur en maneschijn. Een hobbeltje dat genomen moet worden.

1. Wat is Kustplaats ook alweer?

Kustplaats IJmuiden aan Zee, of Rauwe Duinen zoals de ontwikkelende partijen het liever noemen, is een bouwplan bij IJmuiden aan Zee. Kennemerstrand NV, Kondor Wessels Vastgoed (KWV) en Marina Seaport zijn de samenwerkende partijen. In Kennemerstrand NV is de gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders (Sebastian Dinjens en Jeroen Verwoort) en zijn Kondor Wessels en Marina Seaport ook partij. De gemeente, KWV en Marina Seaport zijn alle drie voor een derde partner in het plan.

Het plan groeide de laatste jaren van zes- tot achthonderd woningen naar ruim duizend Het te bebouwen gebied is grofweg de ruimte tussen het Binnenmeer, de keermuur, de jachthaven, de Zuidpier en het strand.

Het is een bouwproject met een lange geschiedenis. Al eind jaren negentig en aan het begin van deze eeuw circuleren er plannen voor veel vakantiehuisjes bij het Binnenmeer, om andere badplaatsen te ontlasten van de stroom aan kusttoeristen. Ook zou er een attractie moeten komen, zoals een zee-aquarium. Woontorens bij de jachthaven werden in de loop der tijd genoemd, evenals een toegangsweg van IJmuiderslag naar de boulevard.

In 2004 liet wethouder Hans Romeijn optekenen dat er ‘over drie jaar gebouwd gaat worden bij het Kennemerstrand’. Velsen en de provincie waren het daarover eens geworden. De economische crisis gooide roet in het eten en de plannen verdwenen van tafel. Tot vijf jaar geleden Kondor Wessels Vastgoed wel brood zag in een dorp aan zee en de plannen uit de vergetelheid haalde.

2. Wat is er veranderd sinds de start?

Sinds twee jaar heeft Velsen een nieuw college. De enige verandering die dat teweegbracht, is dat de wethouders in Kennemerstrand NV werden vervangen. Zaten voorheen Ronald Vennik (PvdA) en Arjen Verkaik (VVD) in het collectief, nu zijn dat Dinjens (GroenLinks) en Verwoort (VVD).

Bij Kondor Wessels Vastgoed zijn achter de schermen ook veranderingen. Projectleider Marijn Spoelstra blijft het gezicht naar buiten toe. Investeringsmaatschappij Reggeborgh, ook van familiebedrijf Wessels, heeft de laatste maanden veel aandelen van Kondor Wessels opgekocht. In januari had het bedrijf 75 procent van de aandelen in handen en de verwachting is dat Reggeborgh Kondor Wessels van de beurs wil halen, zodat het weer volledig in beheer van de familie komt. Onlangs zijn er in de top van het bedrijf ook wisselingen geweest. KWV heeft zich ruim een jaar geleden teruggetrokken uit het project over de verlenging van de A15. De ‘lessen van de zeesluis in IJmuiden’ worden daarbij als reden aangedragen; sindsdien moet ’het bedrijf kritischer en terughoudender zijn in het aannemen van grote projecten’. Vorige week werd bekend dat Kondor Wessels en Schiphol 90 hectare grond hebben gekocht rond Badhoevedorp om de Noord/Zuidlijn daarnaartoe door te trekken en eventueel woningen te bouwen. Dit hoeft natuurlijk geen gevolgen te hebben voor de bouwplannen bij IJmuiden, maar het nieuwe project kent minder obstakels dan de Kustplaats.

3. Welke hindernissen zijn er te nemen?

Voor en tijdens de bouw zijn er nogal wat obstakels te overwinnen. Een bloemlezing. Allereerst is de grond versnipperd, er zijn meerdere eigenaren en er is sprake van een erfpachtconstructie. Ondernemers langs de boulevard hebben de erfpacht voor vele tientallen jaren afgekocht. Zij moeten gecompenseerd worden. De ondernemers aan de Kennemerboulevard moeten uitgekocht worden. Dat loopt, zoals we eerder in deze krant berichtten, niet soepel. De gemeente heeft het onderhandelen met de ondernemers overgenomen van de projectontwikkelaar, omdat de partijen er niet uit kwamen.

De toekomstige bouwplaats schuurt tegen Natura2000-gebied aan. Verschillende natuurorganisaties houden alle bewegingen rondom het natuurgebied nauwlettend in de gaten. Vergunningen en plannen worden aangevochten. Zo mag de reddingsbrigade al jaren een duin niet aftoppen om goed zicht op het strand te houden. De aanwezigheid van het natuurgebied is in het verleden aanleiding geweest om bouwplannen niet door te laten gaan.

De gemeente is al heel lang bezig om met investeerders de omgeving nieuw leven in te blazen. Een naam die daar nog altijd bij opduikt is die van Willem Endstra, sindsdien kampt het gebied met het imago dat de onderwereld en bovenwereld zich daar mengen.

Het gebied kent bewoners. In het appartementencomplex Beach Resort Seaport (gebouwd in 1996), wonen het hele jaar door mensen. Zij zullen overlast ervaren van de bouw en willen inspraak in het ontwerp. Zo staan in eerdere plannen woningen en/of torens gepland tussen hun appartementen en de haven.

De Kustplaats ligt naast industrie en de haven, waardoor op sommige delen niet permanent gewoond mag worden. Dat is opgelost door vakantiewoningen te bouwen op dat stuk. Daarnaast wordt het hele dorp buitengaats gebouwd.

4. Wat als een partij besluit te stoppen?

De belangen zijn verschillend. Als het project stopt of stilvalt, dan heeft dat dus ook verschillende gevolgen. Voor Marina Seaport zal er weinig veranderen, de jachthaven zou een stuk opofferen om te dempen voor woningbouw. Dat zal dan niet gebeuren. Kondor Wessels heeft altijd meerdere projecten lopen, het bedrijf zal een ander project (zoals bij Schiphol) oppakken. De gemeente loopt de meeste schade op. Zo houdt de gemeente in de prognoses voor woningbouw sterk rekening met het project. Als het project stilvalt, scheelt dat duizend woningen die er de komende jaren niet komen. Nergens binnen de gemeente is een stuk grond waar zoveel woningen in een keer gebouwd kunnen worden (zonder in groen te bouwen). De gemeente kan wel op zoek naar een andere bouwpartij, maar dat zal niet makkelijk zijn. Zo is het project niet aanbesteedt, dus er staan geen partijen langs de zijlijn om in te stappen. Een nieuwe bouwer zal veel vertraging opleveren, omdat afspraken opnieuw gemaakt moeten worden en de nieuwe partij het plan wellicht wil aanpassen.

5. Hoe verder?

Het ontwikkelplan had begin maart klaar moeten zijn. Dit heeft vertraging opgelopen, omdat - volgens de officiële lezing - de partijen nog bezig zijn de ontwikkelafspraken te maken. In april zou de raad het plan goedkeuren, waarna de procedure in gang gezet zou worden om het bestemmingsplan aan te passen. Dit is met onbekende tijd vertraagd. Als de raadsleden gelijk hebben en dat overleg niet plaatsvindt, kan het uitstel lang duren en is het te hopen dat uitstel geen afstel betekent voor dit plan dat vijf jaar geleden is gereanimeerd.

Susanne Moerkerk

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.