Hoop op broedende ijsvogels op terrein van Tata Steel na aanleg ijsvogelwand

Bij een sloot op het terrein van Tata Steel wordt een ijsvogelwand gemaakt.
© Foto FixMedia
IJmuiden

Vrijwilligers van de Vogelbescherming hebben op het terrein van Tata Steel een ijsvogelwand aangelegd. De hoop is dat er nu ijsvogels gaan broeden.

De ijsvogelwand is aangelegd bij een sloot aan de rand van het terrein van de staalfabrikant. De oever is er steil afgegraven, omdat de ijsvogel nestelt in steile wanden aan het water.

Volgens een woordvoerder van Tata Steel werden op deze locatie in het verleden regelmatig ijsvogels gezien, maar hadden ze er geen plek om te broeden. Wel hebben ze geprobeerd te broeden op een plek vlak buiten het terrein.

,,Dat was echter niet erg succesvol, omdat ze daar regelmatig verstoord zijn door fotografen en wandelaars. Het zijn natuurlijk mooie vogels om te zien.’’ Op de plek waar nu de steile wand gemaakt is, is het wel rustig. De verwachting is dat de ijsvogel hier met succes gaat broeden.’’

Oeverzwaluwen

Het terrein van Tata Steel is ook in trek bij een kolonie zeldzame oeverzwaluwen. Deze kolonie wordt binnenkort terugverwacht uit de overwinteringsgebieden in Afrika. Maar op de plek waar ze in het zand hun broedholen graven, zijn de wanden de afgelopen jaren door wind en regen gaan afkalven. Hierdoor kon de vos bij de nestlocatie komen.

Vrijwilligers maken zandbergen geschikt voor oeverzwaluwen.
© Foto FixMedia

Om de kans op broedsucces te verbeteren, hebben de vrijwilligers daarom een aantal van de zandbergen opnieuw recht afgestoken en de begroeiing verwijderd. Hierdoor zijn de nestingangen niet meer bereikbaar voor de vos en ontstaat er nieuwe nestgelegenheid voor de oeverzwaluw.

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel bijzondere natuur voor. De biotopen bij het staalbedrijf omvatten onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos.

Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanzanger, de sterk bedreigde argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Tata Steel werkt samen met natuurbeheerder PWN aan het verder versterken van de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.