Premium

Verkeer moet massaal omrijden vanwege Formule 1: bekijk hier alle maatregelen

Verkeer moet massaal omrijden vanwege Formule 1: bekijk hier alle maatregelen
Een scala aan verkeersmaatregelen (rondjes) en spoorwegafsluitingen (kruisjes).
© Infographic Beeldredactie Mediahuis
Haarlem

De komst van de Formule 1 naar Zandvoort brengt een van de grootste en ingewikkeldste verkeersoperaties mee die Haarlem en omgeving ooit meemaakte. Tientallen straten worden deels of geheel afgesloten, verkeer wordt omgeleid en maximum snelheden worden aangepast. Veel maatregelen worden genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Anderen zijn bedoeld om het openbaar vervoer en groepsvervoer vlottere doorgang te geven. Meest ingrijpende in dat verband is de afsluiting van alle gelijkvloerse spoorwegovergangen tussen Amsterdam en Zandvoort. Overveen gaat daarbij ook als station dicht.

Deze krant maakte op basis van de diverse verkeersbesluiten een inventarisatie van alle maatregelen en zet ze hieronder op een rijtje. De maatregelen gelden van 1 tot en met 3 mei.

Haarlem

1. De Kleverlaan wordt aan weerszijden van de kruising met de Randweg ingericht als 30km-zone. De rijbaan van de Kleverlaan wordt opgedeeld in twee delen: de linkerbaan voor pendelbussen, het overige verkeer op de rechterbaan. De Randweg van oost naar west oversteken wordt onmogelijk gemaakt door het afsluiten van de rijbaan rechtdoor.

Aan de westkant van het spoor wordt de A.W.F. Idenburglaan afgesloten voor verkeer vanaf de Kleverlaan. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat er sluipverkeer gaat rijden richting het parkeerterrein bij de Kennemer Sporthal en aldaar gaat parkeren. De Delftlaan en Randweg blijven open voor doorgaand verkeer.

Verkeer moet massaal omrijden vanwege Formule 1: bekijk hier alle maatregelen
Op rotonde Verspronckweg verplicht rechtdoor.
© Foto Google Maps

2. Verkeer op de Verspronckweg wordt ter hoogte van de Korte Verspronckweg bij de rotonde naar het noorden gestuurd. De afslag naar de Korte Verspronckweg is dicht. Met deze maatregel wordt een éénrichtingsweg ingesteld zodat er geen sluipverkeer kan rijden richting de Julianalaan.

3. De toegang tot het Ramplaankwartier wordt op de Vlaamseweg ter hoogte van de Pieter Wantenlaan afgesloten om sluipverkeer door de wijk te weren. Deze maatregel is uitgezonderd voor ontheffinghouders: bewoners, bezoekers van de Dutch Grand Prix mét zo’n ontheffing en de hulpdiensten.

4. In het gebied Parnasiakade, Zenegroenkade, Egelantierlaan, Sleedoornweg wordt éénrichtingsverkeer ingesteld (linksom). Ook deze maatregel is om sluipverkeer door te woonwijk te voorkomen. De Egelantierlaan wordt tussen de Oosterduinweg en de Burgemeester Den Texlaan in beide richting afgesloten, met uitzondering van ontheffinghouders: bewoners, bezoekers van de Dutch Grand Prix mét zo’n ontheffing en de hulpdiensten.

5. De busbaan op de Aziëweg in Schalkwijk die nu alleen toegankelijk is voor lijnbussen wordt opengesteld voor de pendelbussen die voor bezoekers van de F1 worden ingezet tussen Hoofddorp en Zandvoort.

8. De Claus Sluterweg wordt vanaf de Wagenweg afgesloten voor alle verkeer in westelijke richting.

Heemstede

6. De Lanckhorstlaan wordt vanaf de Heemsteedse Dreef afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Spanjaardslaan. De Lanckhortslaan blijft in de andere richting open. Op de Heemsteedse Dreef wordt een maximum snelheid van 30km/uur ingesteld.

7. Ook de Zandvoortselaan wordt in westelijke richting afgesloten vanaf de Herenweg.

Verkeer moet massaal omrijden vanwege Formule 1: bekijk hier alle maatregelen
Vanaf de Herenweg wordt de Zandvoortselaan afgesloten.
© Foto Google Maps

Bloemendaal

Zie hieronder bericht over de spoorwegovergangen.

Halfweg/Haarlemmerliede

Zie hieronder bericht over de spoorwegovergangen.

Zandvoort

9. Vanaf de grens van de bebouwde kom (splitsing N201) zijn de Zandvoortselaan, Doctor C.A. Gerkestraat, Haarlemmerstraat en Hogeweg afgesloten voor verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers en ontheffinghouders: bewoners, bezoekers van de Dutch Grand Prix mét zo’n ontheffing en de hulpdiensten. De Kennemerweg is alleen toegankelijk voor bewoners.

10. Afgesloten voor verkeer in beide richtingen worden: de Kamerlingh Onnesstraat ten oosten van de aansluiting met de Voltastraat, de aansluitingen van de Curiestraat, Pasteurstraat, Van Leeuwenhoekstraat en Reinwardtstraat op de Flemingstraat, de Thomsonstraat, de aansluiting van de Reinwardtstraat op de Lorentzstraat, de aansluiting van de Flemingstraat op de Celsiusstraat, de Linnaeusstraat ten zuiden van de aansluiting met de Noorderduinweg.

11. Aan weerszijden van de Doctor Jac. P. Thijsseweg worden de De Heimanstraat en de Jacob Catsstraat afgesloten. De Van Lennepweg gaat ten zuiden van de aansluiting met de Linnaeusstraat dicht. Ook de aansluitingen van de Hofdijkstraat en de A.J. van der Moolenstraat op de Van Lennepweg worden afgesloten.

12. De aansluitingen op de Kostverlorenweg vanaf het Beatrixplantsoen, de Koninginneweg en de Jan Steenstraat worden in beide richtingen afgesloten.

13. De aansluiting van de Seinpostweg op de Thorbeckestraat (N200) is dicht in beide richtingen. De Prins Mauritsstraat is alleen toegankelijk voor aanwonenden.

14. In de buurt van het station worden de aansluitingen van de Eltzbacherstraat en de Ingenieur E.J.J. Kuindersstraat op de Zeestraat in beide richtingen afgesloten.

15. De Boulevard Barnaart is inclusief de parallelweg afgesloten in beide richtingen tussen de aansluitingen met het parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 3 en het parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 4. Burgemeester van Alphenstraat.

Parkeren in Zandvoort

Naast de diverse wegafsluitingen worden in Zandvoort een scala aan parkeermaatregelen genomen. Het is raadzaam daarvoor de bebording ter plaatse te raadplegen. In tal van straten geldt daarbij een aangepaste rijrichting.

........

Verkeer moet massaal omrijden vanwege Formule 1: bekijk hier alle maatregelen
Ook spoorwegovergang Overveen gaat dicht tijdens het F-weekeinde.
© Foto United Photos

Spoorwegovergangen tussen Amsterdam en Zandvoort dicht

De zeven gelijkvloerse spoorwegovergangen tussen Amsterdam en Zandvoort zijn grote delen van het raceweekend volledig afgesloten voor verkeer. NS station Overveen gaat ook als station dicht. De maatregel moet ruimte geven aan de treinen die elke vijf minuten tussen hoofdstad en badplaats gaan rijden.

De NS verhoogt het aantal treinen per uur flink vanwege de verwachte toestroom van bezoekers aan de Dutch Grand Prix. In plaats van de gebruikelijke twee treinen per uur ( vier in de zomer dagen) worden dat er nu twaalf. Daarvoor is het nodig de diverse spoorwegovergangen af te sluiten. Ze open houden zou gevaarlijke situaties opleveren, omdat de spoorbomen gemiddeld eens per twee en een halve minuut dicht moeten vanwege de hoge frequentie van treinen.

Afgesloten worden op het traject Amsterdam-Zandvoort:

1. Halfweg, Spaarndammerweg.

2. Haarlemmerliede, voetgangersovergang Vinkebrug.

3. Haarlemmerliede, Liedeweg.

4. Overveen, Bloemendaalseweg en het voetgangersoverpad ter hoogte van het station.

5. Zandvoort, Van Lennepweg.

6. Zandvoort, Vondelstraat/Haltestraat.

.........

Hoofdrol voor trein en fiets rond racecircus ’s werelds snelste auto’s

Rond het racecircus met ’s werelds allersnelste auto’s dat straks in Zandvoort losbarst, hebben de trein, pendelbus en de fiets de hoofdrol.

De Dutch Grand Prix moet de meest duurzame Formule 1-race ter wereld worden, maar dat lijkt niet de hoofdreden voor de belangrijke rol die is toebedacht aan het ’alternatief vervoer’. Het is vooral de slechte bereikbaarheid van de badplaats die tot kunst- en vliegwerk leidt. Van parkeerterreinen flink wat kilometers verderop tot straks mogelijk nog de verplaatsing van de raceteams zelf via het strand.

Maandenlang werd gesleuteld aan het mobiliteitsplan rondom de Dutch Grand Prix. Daar rolde deze week dan uiteindelijk de vertaling door de betrokken gemeenten uit, in de vorm van een pakket aan verkeersbesluiten.

Op de verschillende communicatieafdelingen van die gemeenten wordt nu nog naarstig gezocht naar manieren om dat hele pakket aan maatregelen echt goed duidelijk te krijgen voor hun inwoners.

Ondanks de tientallen maatregelen - van wegafsluitingen, tot het instellen van éénrichtingsroutes, snelheidsbeperkingen en parkeeraanwijzingen - wordt niet uitgesloten dat tijdens het raceweekeinde zelf nog extra ingrepen zullen worden gedaan als de situatie daarom vraagt.

Lees ook: Prorail: Geen tijd om aanpassingen spoorbaan Haarlem-Zandvoort te testen vóór start Formule 1

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.