Premium

Honderden woningen mogelijk langs Haarlemse Planetenlaan en Orionweg, Stadionplein voor terrassen en evenementen

Honderden woningen mogelijk langs Haarlemse Planetenlaan en Orionweg, Stadionplein voor terrassen en evenementen
Links het nieuwe Stadionplein bij de aansluiting met de Rijksstraatweg, rechts overzicht van de nieuwbouwlocaties langs Planetenlaan en Orionweg.
Haarlem

Volgens de ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan is het mogelijk zo’n 650 nieuwe woningen te realiseren langs beide wegen.

Bij het voormalige Haarlem-stadion is ruimte voor circa 400 woningen, buurthoreca, een supermarkt, kleinschalige detailhandel en publieke functies zoals een bibliotheek en een woon-zorgcentrum. Op de plek waar de Sportweg, Planetenlaan en Rijksstraatweg samenkomen moet een levendig wijkplein, het Stadionplein, ontstaan als toegang tot de achterliggende wijken. Het plein biedt ruimte voor verblijf, terrassen en kleinschalige buurtevenementen.

Parkeergarage

De nieuwbouw rond het nieuwe plein bestaat uit stedelijke woonblokken van vier tot zes bouwlagen met bij de Rijksstraatweg plek voor een accent van acht bouwlagen. Parkeren wordt binnen de bouwblokken opgelost en deels in een nieuw te bouwen parkeergarage nabij de plek van het huidige zwembad.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Honderden woningen mogelijk langs Haarlemse Planetenlaan en Orionweg, Stadionplein voor terrassen en evenementen

De woongebouwen langs de Planetenlaan krijgen de vorm van hoven, gericht naar de laan en maximaal vier lagen hoog. Langs de Orionweg worden de hoven gedraaid en ontstaat langs de weg een doorlopende gevelwand. De blokken worden drie lagen hoog met ruimte langs de Orionweg voor twee kleine accenten van vier lagen. De Bison Bowling maakt plaats voor een woonhof, de supermarkt op deze plek is geschrapt. Op de hoek met de Randweg is ruimte voor een hoogteaccent van maximaal zeven lagen.

Groene long

Het Schoterbos moet beter toegankelijk worden vanuit de wijk waardoor de functie als ‘groene long’ van de wijk wordt versterkt. Bij de herinrichting van het sportpark moeten alle bestaande sport- en maatschappelijke functies op het sportpark behouden blijven en ontstaan er uitbreidingsmogelijkheden voor recreatieve functies zoals het zwembad en de kinderboerderij. In de visie wordt uitgegaan van een gezamenlijk omnisportgebouw op een centrale plek voor de aanwezige honk-softbalclub en de voetbalclubs.

De Planetenlaan gaat vooralsnog veranderen van een autoverkeerslaan in een groene wijkavenue. De zuidelijke rijbaan langs de bestaande woningen wordt opgeheven, hier komt een brede autovrije parkstrook van meer van 800 meter lang. Een vrijliggend fietspad in het groen vergroot de verkeersveiligheid van fietsers en maakt het fietsen daarmee aantrekkelijker.

Lees ook: Buurt wil harde toezeggingen van gemeenteraad over aanpassing ontwikkelvisie voor Haarlem-Noord

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.