Premium

Clipper Amsterdam ondergaat face-lift voor komst in IJmuidense haven en deelname aan Parade of Sail

1/3

Een geheel opgeknapte clipper Stad Amsterdam bezoekt 9 tot en met 11 augustus het nautisch spektakel Presail IJmond in de haven IJmuiden.

De roemruchte driemaster voert ook 12 augustus Sail-in aan, de parade van tall ship van de IJond naar de haven van Amsterdam. De replica ondergaat momenteel in het dok van Willemsoord in Den Helder een grote opknapbeurt. Het schip wordt daarbij volledig aangepakt. De masten gaan er af, de tuigage wordt vernieuwd. Daarnaast wordt ook de motor van het schip onder handen genomen.

De werkzaamheden aan clipper Stad Amsterdam in dok 2 op Willemsoord vorderen gestaag, maar duren toch anderhalve maand langer. Dat komt doordat extra werkzaamheden moeten worden verricht aan gebreken die tijdens de onderhoudsperiode aan het licht zijn gekomen.

,,Het is een tegenvaller voor onze opdrachtgever, rederij Clipper Stad Amsterdam", legt Eef van den Broek van de Helderse scheepswerf Damen uit. ,,Er waren voor dit voorjaar reeds enkele charters voorzien, maar die klanten moeten worden teleurgesteld, omdat de clipperpas in mei weer gereed is om te gaan varen met betalende opvarenden."

Onzichtbaar

De clipper Stad Amsterdam kwam afgelopen najaar in Den Helder aan. De afgesproken werkzaamheden verlopen volgens schema, maar het is een feit dat er tijdens groot onderhoud ook op het oog onzichtbare problemen aan de oppervlakte kunnen komen.

Lars Wudich is voor Damen de leidinggevende op de werkvloer in en om dok 2. Wudich: ,,Het meeste meerwerk zit hem in een flinke reparatie van de galley-vloer (keuken, red.). Er bleken gaten in het staal te zitten.

En als je weet dat de machinekamer onder de galley zit, dan begrijp je dat de werkzaamheden voor de nieuwe motor hierdoor ook vertraging hebben opgelopen."

Lekwater

Is het niet vreemd dat bij een betrekkelijk nieuw schip als de clipper Stad Amsterdamgaten in een stalen vloer zitten? Eef van den Broek: ,,Het schip is inmiddels twintig jaar oud. De reden voor de degradatie van de stalen vloer is dat de toplagen, die hierop waren aangebracht, zijn schoongespoten. In de loop der jaren is wat lekwater onder de toplaag gekomen, waardoor de stalen ondervloer is gaan roesten. Dat zie je pas als de toplagen zijn verwijderd tijdens een renovatie zoals nu gaande is."

Ook de hoofdmast van de clipper, die tot diep in het binnenste van het schip doordringt, vereist extra werk. Wudich: ,,De verstaging waren teveel ingeteerd. In maart wordt de mast weer opgetuigd. Medio april begint het optuigen van de masten door de bemanning van de clipper. We rekenen er nu op dat de Stad Amsterdam tot circa 22 april in dok 2 ligt. Daarna meert het schip af voor gebouw 72 in het bassin van Willemsoord. Vervolgens vindt in de eerste weken van mei de proefvaart en overdracht plaats. We houden het proefvaren zo kort mogelijk, zodat de clipper zo snel als mogelijk is weer chartervaart kan doen."

Meerwerk

Voor Damen betekende het opdoemen van deze portie meerwerk en een langere periode in het dok even schakelen, zegt Eef van den Broek: ,,Er zijn avonden en soms in het weekend doorgewerkt en we moesten extra lassers naar Den Helder halen. We zijn blij dat eenieder meewerkt om de clipper met zo min mogelijk tijdverlies klaar te stomen voor het vaarseizoen. Door zowel de bemanning van de clipper Stad Amsterdam als Damen en haar onderaannemers wordt daarvoor, in een goede en positieve sfeer, eendrachtig samengewerkt."

Dat Willemsoord met dok 2 een perfecte plek is om dit soort grote schepen te onderhouden, daar zijn Van den Broek en Wudich van Damen Shipyards het al lang over eens. Gebouw 72 ligt op een steenworp afstand van het schip in dok 2. In het gebouw, dat de gemeente op het oog heeft voor de huisvesting van ambtenaren, kan materiaal opgeslagen worden, er wordt gewerkt aan de tuigage en op de eerste verdieping is momenteel een pakhuis voor materialen die gestald moeten worden.

Tevens is het een ideale plek voor de bemanning om even te relaxen na de werkzaamheden, er kan gegeten worden, de was gedaan en er zijn toiletgroepen. Van den Broek: ,,Het onderhoud van dit soort schepen in deze traditionele werfomgeving ondersteunt de ambitie en visie van de gemeente Den Helder en Willemsoord om meer nautische activiteiten in het Zuidwestelijke gedeelte van Willemsoord te faciliteren. De activiteiten in de Museumhaven en dok 2 geven hier daadwerkelijk invulling aan. Het biedt tevens bezoekers de mogelijkheid het werk te bekijken."

Voornemen

Den Helder heeft het voornemen om het gemeentehuis te vestigen in gebouw 72 en gebouw 66. Deze gebouwen zijn nu in gebruik voor het onderhoud van de Stad Amsterdam. Van den Broek: ,,Gegeven dit voornemen hebben wij de gemeente vorig jaar gevraagd om, in overleg met Willemsoord BV en lokale overheid, de alternatieven te onderzoeken om ook in de toekomst onderhoud van dit soort schepen op Willemsoord mogelijk te maken."

In de gemeenschap is het verzet tegen de verhuizing van het stadhuis naar de werf groeiende, merkt Van den Broek: ,,We hebben nu de kans om het voor de komende decennia goed te regelen. De Museumhaven draait lekker, wij als Damen kunnen ons werk prima doen in en om dok 2. Daarnaast biedt het bezoekers de mogelijkheid om dit soort nautische activiteiten van dichtbij te bewonderen. Deze onderhoudsperiode van de Stad Amsterdam is het levende bewijs. Waarom dit alles in de waagschaal stellen?"

Als de clipper dit voorjaar Den Helder weer gaat verlaten voor zeereizen heeft het maritiem onderhoud op Willemsoord een visitekaartje afgegeven. Op 12 augustus gaat de Stad Amsterdam trots voorop in de Parade of Sail, een ware armada van grote en kleine zeilschepen over het Noordzeekanaal.

Eenieder die deze maanden in Den Helder betrokken is geweest bij het groot onderhoud van het schip kan dan op televisie of aan de kant zien waar het uiteindelijk om te doen is: varen, de vlag tonen en genieten van een maritiem paradepaardje, want dat is de clipper Stad Amsterdam.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.