Premium

’Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem is in gevaar door woningbouw’

’Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem is in gevaar door woningbouw’
Haarlem

Het Westelijk Tuinbouwgebied van Haarlem is volgens de gelijknamige stichting in gevaar. De landschappelijke kwaliteit van deze groene long dreigt onherstelbaar te verslechteren als de ontwikkelvisie Zijlweg-West tot uitvoering gaat komen, voorziet de SWTH.

Die ontwikkelvisie werd onlangs door het college van B en W vastgesteld. Meerdere personen en instanties hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt, die door het college van burgemeester en wethouders echter grotendeels niet zijn gehonoreerd.

De SWTH, die zich inzet voor het behoud van het open en groene karakter van het gebied tussen de Westelijke Randweg en landgoed Elswout, ziet twee bedreigingen. ’De geplande woningen achter de Zijlweg hebben een zeer negatieve invloed op het landschappelijk beeld en de rust en duisternis in het Westelijk Tuinbouwgebied’, stelt de stichting. De bouw van deze woningen moet worden geschrapt.

’Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem is in gevaar door woningbouw’
Nieuwbouw bij Inholland.

Ook bewoners van dit deel van de Zijlweg menen dat aan het karakter van dit stukje Haarlem onevenredig veel schade wordt aangericht. Het college denkt juist dat deze nieuwe lintbebouwing een ’heldere stadsrand’ oplevert, een duidelijke grens tussen stad en open landschap.

Brandweerkazerne

Volgens de SWTH komen er ook te veel woningen op de plek van de voormalige Mercedes-garage op de hoek van de Zijlweg en Randweg. Dit bouwplan Biemond wordt met 75 tot 115 woningen te groot en te hoog. ’De kwaliteit van het achterliggende landschap wordt aangetast en zichtlijnen worden verder beperkt’, aldus de stichting.

’Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem is in gevaar door woningbouw’
Nieuwbouw bij de brandweerkazerne (gezien vanaf de Randweg).

Nieuwbouw tot acht lagen hoog kan er wat betreft het college ook komen aan de oostzijde van de Randweg, op de plek van de brandweerkazerne en het kerkgebouw. Daar kunnen zo’n 130 tot 250 woningen komen. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft echter net fors geïnvesteerd in een nieuwe meldkamer in de kazerne, zo laat de politie weten.

Ook de Kerk van de Nazarener zou moeten wijken. Het kerkbestuur vraagt zich af welke andere, nog beter bereikbare plek de gemeente dan in gedachten heeft voor een kerkgebouw. Het college komt het kerkbestuur tegemoet door kenbaar te maken dat de kerk onderdeel kan worden van de herontwikkeling van dit deelgebied, die pas op de lange termijn is voorzien.

Grondeigenaren

De hoogte van de bebouwing rondom het kruispunt Randweg-Zijlweg stuit bij meerdere bewoners op bezwaren.

’Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem is in gevaar door woningbouw’
Nieuwbouw op de plek van de Mercedes-garage.

Bewoners en ondernemers van het Spoorwegkwartier, rond de Spoorwegstraat, verbazen zich erover dat in deze visie concrete invullingen worden gegeven aan gronden en bedrijfsterreinen die geen eigendom zijn van de gemeente, zonder daarover inhoudelijk in gesprek te zijn geweest met de eigenaren.

Het is nu nog voornamelijk een bedrijvengebied, het college ziet na bedrijfsverplaatsing mogelijkheden voor de bouw van 170 tot 220 woningen. Een aantal bedrijfseigenaren geeft aan niet mee te willen werken.

Op het voormalige schoolterrein achter de Julianalaan en Korte Verspronckweg heeft het college ook nog eens zo’n 200 woningen in gedachten. Daarmee is de ontwikkelzone Zijlweg volgens het college ’op een verantwoorde manier’ goed voor minimaal 600 woningen. Rond het verbindende lint van de Zijlweg ontstaan vijf woonbuurten met elk een eigen karakter, door het college bestempeld tot ’de tuinen van Haarlem’.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.