Premium

Rechtszaak rijksinspectie tegen provincie Noord-Holland over te ruime stikstofvergunning voor Tata Steel in april op de rol

Rechtszaak rijksinspectie tegen provincie Noord-Holland over te ruime stikstofvergunning voor Tata Steel in april op de rol
De hoogovens van Tata Steel. Hoogoven 7 stoot volgens ILenT bijna anderhalf keer zoveel NOx uit als de Europese norm voorschrijft.
© Archieffoto Dirk-Jan Prins
IJmuiden

Twee rechtszaken van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT) tegen de provincie Noord-Holland vinden in april dit jaar plaats. De rijksoverheidsinspectie vindt dat de provincie aan Tata Steel in milieuvergunningen teveel ruimte geeft voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx).

De ene zaak handelt over de windverhitters van Hoogoven 7, de ander over de pelletfabriek. Tata Steel is volgens ILenT de grootste industriële uitstoter van NOx van Nederland. De pelletfabriek is in zijn eentje de grootste stikstofvervuiler van Noord-Holland.

ILenT merkt op dat het om een zeer serieuze zaak gaat. ,,De uitstoot van stikstofdioxide leidt volgens de Gezondheidsraad in Nederland tot het voortijdig overlijden van 2.600 mensen per jaar.”

De provincie weigert echter strengere regels aan Tata Steel op te leggen. De milieuvergunning voor Hoogoven 7 vermeldt dat er 140 milligram NOx per kubieke meter lucht mag worden uitgestoten. De Europese norm schrijft maximaal 100 milligram voor. De norm wordt dus bijna anderhalf keer overschreden. ILenT vindt dat de provincie de vergunning moet aanscherpen.

Datzelfde geldt ook voor de NOx-uitstoot van de pelletfabriek. Voormalig gedeputeerde Adnan Tekin heeft geprobeerd hierover tot afspraken te komen met Tata, maar de directie van de fabriek gaf niet thuis. De bouw van een ’denox-installatie’ die het stikstofgas opvangt voordat het de lucht in gaat, vindt Tata te duur en de werking van zo’n installatie wordt betwijfeld. ,,Dit zou dan resulteren in een desinvestering waarbij de beoogde NOx-uitstootvermindering niet wordt behaald”, schreef Tata Steel-sitedirecteur Hans van den Berg in november aan Tekin. Die ook wat dit betreft richting ILenT voet bij stuk hield: de milieuvergunning kan niet strenger.

ILenT heeft lang moeten wachten voordat de zaken voor de rechter komen. De zaak over Hoogoven 7 is al in november 2018 aangekondigd, die over de pelletfabriek in juni 2019. Volgens een woordvoerder van ILenT heeft de lange wachttijd te maken gehad met de planning van de rechtbank. Die heeft ze nu voor april op de rol gezet.

ILenT wilde beide rechtszaken overigens samenvoegen; de provincie zag hier weinig heil in. Het is nog onbekend of de zaken apart van elkaar plaatsvinden.

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.