Eerste resultaten gezondheidsonderzoek RIVM omgeving Tata Steel tegen de zomer bekend

Eerste resultaten gezondheidsonderzoek RIVM omgeving Tata Steel tegen de zomer bekend
Een RIVM-medewerker kijkt naar de bron van zorgen van omwonenden, Tata Steel.
© foto: RIVM
IJmond

De eerste tussenresultaten van het grote gezondheidsonderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitvoert in de omgeving van Tata Steel, worden ’tegen de zomer’ van dit jaar verwacht.

Dat schrijft het college van gedeputeerde staten in een brief aan de CDA-fractie in provinciale staten, die bezorgde vragen had gesteld over de inhoud van het gezondheidsonderzoek.

Net als omwonenden van de fabriek, vooral in Wijk aan Zee en IJmuiden, vreest de CDA-fractie dat het onderzoek wordt uitgekleed en dat bepaalde onderdelen niet worden onderzocht. Dorpsraad Wijk aan Zee heeft zich altijd sterk gemaakt voor een zo volledig mogelijk onderzoek. Ook de gemeenteraden van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben zich in een gezamenlijke motie uitgesproken voor een onderzoek dat alle vragen behandelt waar omwonenden van de fabriek mee zitten.

Langzaam op stoom

GS antwoordt op de vragen van de CDA-fractie dat ’alle modules’ van het onderzoek zullen worden uitgevoerd. Een klankbordgroep van omwonenden, lokale huisartsen en experts adviseert de onderzoekers hier geregeld over.

Het RIVM, dat in opdracht van gedeputeerde staten dit onderzoek verricht, komt volgens de CDA-fractie en omwonenden wel erg langzaam op stoom. ,,Voormalig gedeputeerde Tekin beloofde dit gezondheidsonderzoek al in november 2018. Na het initiële onderzoek in de eerste helft van 2019 over de grafietregens lijkt het vervolgonderzoek nog steeds niet goed te zijn opgestart”, meent de partij. Die uit de omgeving diverse klachten ziet: ,,Met name de laatste tijd komen weer veel incidenten voor en er worden ook rauwe kooks uitgestoten.”

’Zeer veel prioriteit’

GS antwoordt hierop dat het RIVM inmiddels aan zijn onderzoek is begonnen, en dat de eerste tussenresultaten voor de zomer van dit jaar bekend zullen worden gemaakt. Op de vraag van de CDA-fractie of het college van gs bereid is ’zeer veel prioriteit’ te geven aan het gezondheidsonderzoek in het belang van de gezondheid van de inwoners van de IJmond, antwoordt het college ronduit met ja. Alle onderzoeksresultaten zullen zowel op de websites van het RIVM als van de provincie worden gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn. ,,Ook zullen we, indien daar behoefte aan is, bijeenkomsten voor bewoners organisaeren waarin toelichting wordt gegeven op de onderzoeksresultaten.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.