Rijsenhouters voelen zich veilig in hun dorp

Rijsenhouters voelen zich veilig in hun dorp
Rijsenhout
© hdcmedia
Hoofddorp

Rijsenhout is een tevreden dorp als het gaat om het gevoel van veiligheid in de eigen buurt. Uit een onderzoek blijken de dorpsbewoners gemiddeld een 7,5 aan hun veiligheidsgevoel te geven.

Hoewel Rijsenhout een veilig dorp is, staat de sociale kwaliteit wel onder druk volgens de bewoners. De vergrijzing van de bevolking, steeds minder voorzieningen, jongeren die wegtrekken omdat er in het dorp geen woning voor ze is en nieuwe bewoners die van buitenaf komen spelen daarbij een rol.

De onderzoekers spreken van een wijziging in de sociale balans. „Men mist een beschikbare en aanspreekbare wijkagent, die mogelijk ook een sociale en verbindende rol kan vervullen. De fysieke kwaliteit en verkeersveiligheid staan op bepaalde plekken ook onder druk. Er wordt volgens de inwoners te hard gereden op de dijk en doorgaande wegen. Ook zijn er bepaalde buurten waar men (vooral ’s avonds) niet graag komt, zoals het plein bij de winkels en hangplekken van jongeren. Criminaliteit wordt wel genoemd, maar is niet de grootste zorg van de inwoners.” Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer.

Meer nieuws uit Haarlem

Keuze van de redactie