Fusie Kinheim en DSS flinke stap dichterbij

Fusie Kinheim en DSS flinke stap dichterbij
Haarlem

Een fusie tussen Kinheim en DSS is een flinke stap dichterbij gekomen. De leden van beide clubs gaven tijdens een bijzondere algemene vergaderingen toestemming om toe te werken naar ’een volwaardige maar niet onvoorwaardelijke’ samensmelting van de honk-en softbalverenigingen.

Uit zes voorliggende scenario’s kreeg een fusie de voorkeur. Het voorstel ’niets doen’ werd door een kleine minderheid omarmd. De zorg om verlies van historie en identiteit is bij Kinheim groter dan bij DSS.

De nieuw te vormen fusieclub moet ’een krachtig en toekomstgericht kloppend hart voor de topsport en breedtesport van het honk- en softbal in de regio Haarlem’ worden. De eerste aanzet voor de verregaande samenwerking is al gegeven. De clubs nemen met combinatieteams deel aan de competities in de hoofd- en overgangsklasse honkbal.

De eerste stappen die nu worden genomen zijn het formeren van goed bezette en representatieve werkgroepen die onder begeleiding van een nieuw te vormen fusiecommissie tot een concrete uitwerking komen van het fusievoorstel. Waarbij door de leden geëist is dat er ’een krachtige herkenbare merknaam’ wordt bedacht en dat ’de historie van beide verenigingen geborgd wordt’.

Het is de bedoeling dat het voorstel in september aan de leden van DSS en Kinheim wordt voorgelegd. Komt er vanuit beide verenigingen groen licht dan moet de fusie half november geformaliseerd zijn.

Meer nieuws uit Sport Regionaal

Keuze van de redactie