Premium

College en ambtelijke top Bloemendaal laken inbreng Hart voor Bloemendaal

College en ambtelijke top Bloemendaal laken inbreng Hart voor Bloemendaal
Rob Slewe en Marielys Roos.
© Archieffoto United Photos
Bloemendaal

Fractievoorzitter Rob Slewe van Hart voor Bloemendaal is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de brief het bewijs van een ’cordon sanitaire’, ofwel een poging om zijn partij monddood te maken. Dat ook ambtenaren getekend hebben vindt hij ’ongepast’.

De aanleiding voor de brief heeft een lange voorgeschiedenis. De brief stelt dat de sfeer in de raad sinds de gemeenteraadsvierkiezing van begin 2018 onder druk staat. Dat was het moment dat Hart voor Bloemendaal met twee zetels in de raad kwam. Vanaf dat moment regent het met integriteitsmeldingen tegen bestuurders en, vooral, ambtenaren.

Beschimpt

„Het aantal klachten en integriteitsmeldingen jegens ambtenaren door de fractie van Hart voor Bloemendaal is buitenproportioneel”, schrijven de ondertekenaars. „Op social media worden ambtenaren door de fractie van Hart voor Bloemendaal publiekelijk belachelijk gemaakt, beschimpt of gepersifleerd. Deze manier van doen van de raadsleden van Hart voor Bloemendaal jegens onze ambtenaren is een zeer onwenselijke ontwikkeling die niet thuishoort in de lokale democratie. Dat moet stoppen!”

Het is ontzettend ongebruikelijk om raadsleden publiekelijk te bekritiseren. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente. In de commissievergadering bestuur, van afgelopen donderdag, werd openlijk irritatie geuit naar de twee raadsleden. Het was vooral woordvoerder Rob Slewe die harde verwijten kreeg. In ferme bewoordingen beschuldigde hij het bestuur van malversaties rond de verkoop van een gymzaal.

In de brief die nu is verstuurd gaat het vooral om de wijze waarop het ambtelijke apparaat er van langs krijgt. Volgens een woordvoerder zijn in minder dan twee jaar 66 klachten door de partij tegen ambtenaren ingediend.

Melden

Rob Slewe is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de brief het bewijs van een ’cordon sanitaire’, ofwel een poging om zijn partij monddood te maken. „Het wordt ze (gemeentehuis, red.) kennelijk te heet onder de voeten”, zegt Slewe. Dat ook ambtenaren de brief hebben getekend vindt Slewe ’ongepast’.

Hij noemt de vele integriteitsmeldingen ’noodzakelijk’. Ook stelt hij dat burgemeester Roest hem heeft uitgedaagd klachten in te dienen. „Als ik iets tegen kwam moest ik dat beslist melden”, zou de burgemeester hem hebben geadviseerd. „En nu ik dat doe is het weer niet goed.”

Slewe is ervan overtuigd de democratie met zijn optreden juist een dienst te bewijzen. Zijn partij controleert, zo is de stellingname al sinds zijn aantreden, het bestuur ’waar andere partijen naar de pijpen van bestuurders dansen’. Zijn opvattingen legde hij eerder neer in zijn boek ’In Bloemendaal is de maffia de baas’.

De kwestie komt binnenkort aan de orde in de gemeenteraad.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.