Premium

Bewoners Hillegomse wijk Elsbroek kunnen erfpacht afkopen, maar voor meer geld dan gehoopt

Hillegom

Bezitters van huizen in de Hillegomse wijk Elsbroek die op erfpachtgrond staan, kunnen deze afkopen en eigenaar worden van de grond. Wie dit jaar beslist, krijgt een korting van 25 procent. Wat er gebeurt met de erfpachtconstructie na afloop van de huidige overeenkomst - in 2036 - wordt uiterlijk in april bepaald.

Hillegom komt met een regeling op verzoek van bewoners van de betreffende 75 huizen, die staan aan (gedeelten van) de Hillinenweg, Megaralaan, Ardealaan, Divonalaan en Elsbroekerlaan. Enkele bewoners hebben de afgelopen jaren al de erfpacht afgekocht. Voor hen geldt met terugwerkende kracht ook de 25 procent korting.

Veel bewoners willen van de erfpacht af omdat deze de huizen minder goed verkoopbaar maakt. Banken verstrekken namelijk minder makkelijk een hypotheek voor woningen die op erfpachtgrond staan.

Bij de waardebepaling van de grond gaat Hillegom uit van de zogeheten Tolnermethode. Hillegom besloot in 2014 deze in overeenkomstige gevallen te gebruiken. Dit tot onvrede van de bewoners, omdat de prijs van de grond daarmee grofweg verdubbelde vergeleken met de vóór 2014 gehanteerde methode.

Voorafgaand aan de raadsvergadering - waarin de politiek na een urenlange discussie met de kortingsregeling instemde - deed Elsbroeker Maarten Bothe een poging de politiek ertoe te bewegen een voordeliger regeling te hanteren. Hij wees erop dat, ondanks de korting, de afkoop de Hillegommers tussen de 24 en 52 mille gaat kosten. Bothe pleitte ervoor de prijs van 2013 te hanteren, verhoogd met 2 procent per jaar. Hij kreeg niet zijn zin.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.