Premium

Nog geen camera’s bij brengparkjes in Haarlemmermeer

Nog geen camera’s bij brengparkjes in Haarlemmermeer
Afval dumpen gebeurt overal.
© Foto: Michel van Bergen
Hoofddorp

Het dumpen en achterlaten van afval bij de brengparkjes in Haarlemmermeer is een van de grootste ergernissen van inwoners. De gemeente bereidt maatregelen voor.

Die zijn nog niet klaar, zeggen B en W in antwoord op vragen van de VVD. Die partij stelde voor om bij wijze van proef ’vuilhotspots’ aan te wijzen waar met cameratoezicht kan worden gewerkt aan het terugdringen van overlast.

Zo ver zijn B en W nog niet. „Er is een aantal gemeenten dat het toepast, waarbij er geen eenduidige aanpak is. Er is ook een aantal gemeenten dat bewust de keuze heeft gemaakt om geen cameratoezicht toe te passen bij zogenaamde ’vuilhotspots’, omdat cameratoezicht (te) veel inbreuk maakt op de privacy. Wij zijn zorgvuldig aan het nagaan op welke gronden gemeenten cameratoezicht toepassen en onderzoeken of wij dit ook in Haarlemmermeer kunnen toepassen.”

Binnenkort denken B en W een voorstel voor de gemeenteraad klaar te hebben.

De VVD stelt ook voor om borden en stickers bij de brengparkjes en ondergrondse containers aan te brengen waarop staat dat het dumpen van afval strafbaar is.

Ook daar zijn B en W nog niet uit. „Uit verschillende proeven in het land weten we dat zorgen dat de faciliteiten op orde zijn en vervolgens inwoners te informeren, tot een beter resultaat leidt dan het plaatsen van verbodsborden.”

Met afvalbedrijf Meerlanden wordt naar mogelijkheden gekeken. Ook naar technische mogelijkheden zoals vuilniswagens die zelf registreren hoe vol een container is als die wordt geleegd. Op basis van die informatie kan worden besloten containers vaker of juist minder vaak te legen.

Een volgende stap kan zijn om sensoren op de containers zelf aan te brengen die op afstand kunnen worden uitgelezen. Daarmee is al een proef gedaan bij papiercontainers, maar die leverde niet de gewenste informatie op.

Veel inwoners ergeren zich groen en geel aan gedumpt afval bij brengparkjes. Op veel lokale facebookpagina’s plaatsen zij foto’s en ventileren zij hun ergernis.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.