Premium

Nieuwe Democratie: Schalkwijkers kunnen stemmen voor speeltuin of fruitbomen

Nieuwe Democratie: Schalkwijkers kunnen stemmen voor speeltuin of fruitbomen
Een bloeiende fruitboom: straks een beeld in Schalkwijk?
Haarlem

Over Nieuwe Democratie is in 2019 veel gepraat en vergaderd, in 2020 moet Nieuwe Democratie een vastere vorm krijgen. Een onderdeel daarvan is een eigen wijkbegroting voor Schalkwijk.

Voorzitter Riet Ooms van de wijkraad Molenwijk is enthousiast over dit plan. De wijkraad heeft zijn vinger opgestoken, toen de gemeente wijken uitnodigde om zich voor het introduceren van een wijkbegroting aan te melden.

Voor de eerste Haarlemse ’democratische wijkbegroting’ is budget beschikbaar. Ooms stelt dat Schalkwijkers ideeën via een speciale website kunnen lanceren, er campagne voor kunnen voeren waarna er vervolgens wordt gestemd. Het idee met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Ooms: ,,Mensen moeten het plan wel zelf uitvoeren.’’

Ooms denkt dat het geen moeite zal kosten om goede ideeën te bedenken voor Schalkwijk. Het kan gaan om de terugkeer van een speeltuin. Of om de realisering van meer volkstuintjes of om de aanplant van fruitbomen. ,,Mensen moeten die bomen dan wel snoeien en ook het fruit plukken.’’

Er zijn nog twee initiatieven om Haarlemmers enthousiast te krijgen voor Nieuwe Democratie. Zo gaat de gemeente werken met een Wijkforum rond Zijlweg-West. Er komt een geloot forum, dat bepaalt welke thema’s er belangrijk zijn in de wijk. Met een buurtbudget kan het Wijkforum vervolgens initiatief nemen voor verbeteringen van de wijk.

Ook komen er Haarlemse Initiatieven dagen (Right to Challenge). Bij het Haarlemse uitdaagrecht krijgen bewoners en organisaties het recht om taken van de gemeente over te nemen, wanneer zij denken dat zij het zelf beter kunnen. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van het groen.

Deze initiatieven zijn bedacht omdat de wijkraden lang niet altijd de buurtbewoners vertegenwoordigen. Door deze experimenten moeten Haarlemmers meer bij de stad worden betrokken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.