Premium

’Velsen wist wel van financiële domper met IJmond Werkt’

IJmond

Velsen is wel degelijk gewezen op de financiële consequenties van de nieuwe manier van bekostigen van de re-integratie van langdurig werklozen door IJmond Werkt. Dat is in tegenspraak met wat wethouder Steijn van Velsen vorige week meldde aan de gemeenteraad.

Zij beweerde vorige week nog dat het vermoedelijke financiële nadeel van 180.000 euro ’onvoorzien’ was en niet was besproken met de andere IJmondse wethouders. Doordat de bijdrage van de gemeenten aan IJmond Werkt, waarin de IJmondse gemeenten samenwerken, op basis van inwonersaantal werd verdeeld zou Velsen er flink op achteruit gaan. Maar die doorrekening kwam volgens Steijn pas nadat de gemeenteraad al akkoord was gegaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Daarin meldde Velsen dat er geen financiële consequenties zouden zijn. Toen dat wel doordrong, probeerde Velsen alsnog om de verdeelsleutel veranderd te krijgen maar Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest waren dit niet van plan. Hetgeen Steijn ’teleurstellend’ noemde.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.