Vierde Spaarnelezing: een bijzondere kijk op opvoeding

Vierde Spaarnelezing: een bijzondere kijk op opvoeding
Haarlem

Twee wetenschappers van naam en faam komen woensdag 13 november naar Haarlem voor de vierde Spaarnelezing, hét Haarlemse wetenschapsfeestje van Teylers Museum en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Het gaat om hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht Micha de Winter en professor ’children’s literature’ aan de Newcastle University Kim Reynolds.

De opvoeding van kinderen staat centraal dit keer, maar dan met de nadruk op de perceptie van het kind. De Spaarnelezing heeft dit jaar als titel meegekregen: Raising Children - The Perception of Childhood. De Spaarnelezing sluit daarmee aan op de tentoonstelling ’Jong in de 19e eeuw’, die momenteel in Teylers Museum is te zien.

Professor Kim Reynolds zal de toehoorders van haar lezing woensdag meenemen door drie eeuwen kinderliteratuur. Daarbij zal ze duidelijk maken dat er in die tijd kennelijk nogal wat veranderd is als het gaat om hoe we tegen kinderen aankijken. Dat gaat van boeken waarin kinderen bang gemaakt worden om ze op die manier te leren dat ze zich goed moeten gedragen, tot boeken waarin kinderen volwassenen juist behoeden voor niet al te verstandig gedrag. De voorbeelden die ze daarbij heeft zijn verrassend, maar vooral ook vaak grappig.

Hoogleraar Micha de Winter zal een pleidooi houden voor de ’pedagogiek van de hoop’, zoals pedagoge Lea Dasberg die begin jaren tachtig introduceerde. Haar ideeën over nut en noodzaak van hoop binnen de opvoeding zijn een stille dood gestorven. Ten onrechte vindt De Winter, die bijna veertig kaar later alle reden ziet ze tot leven te brengen.

Lees ook: Pedagoog Micha de Winter spreker op vierde Spaarnelezing: ’Geef de kinderen weer hoop’

Gratis aanmelden

De lezingen zijn woensdag 13 november van 15.00 tot 17.30 uur in de Doopsgezinde Kerk, aan de Frankestraat 24 in Haarlem De Spaarnelezing is gratis bij te wonen. Daarvoor is het vooraf aanmelden wel een vereiste. Dat kan via de website teylersmuseum.nl.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.