Premium

Haarlemmermeer doet proef met schoolbestuur Jong Leren: Kameleon in Zwanenburg eerste gasvrije school

Zwanenburg

De nieuwe Zwanenburgse basisschool De Kameleon gaat in 2021 de eerste gasvrije school van Haarlemmermeer worden. Er wordt 6,1 miljoen euro in het project gestopt.

De Kameleon is nu gevestigd op twee locaties: aan Kinheim (de voormalige school Meerburg) en de Plantsoenlaan (voorheen Gaandeweg). De locatie Kinheim wordt gerenoveerd en uitgebreid, voor de locatie Plantsoenlaan wordt een andere bestemming gezocht.

De gemeente Haarlemmermeer werkt voor de renovatie en nieuwbouw nauw samen met het schoolbestuur Jong Leren waaronder De Kameleon valt. Het is een proefproject voor alle regelgeving, stelt HAP-wethouder Marjolein Steffens van onderwijs.

Onderhoud

„We willen toe naar scholen die geen energiekosten meer hebben. De vergoeding die het rijk aan scholen geeft voor energiekosten kan dan aan onderhoud worden besteed. Bij De Kameleon gaan we kijken hoe we dat kunnen realiseren”, aldus Steffens.

Alle cijfers en voorwaarden zijn nog niet bekend. „We willen gedurende het project samen kijken wat er nodig en mogelijk is. Als we nu gaan wachten tot we zeker weten hoe het allemaal zit, gebeurt er de komende jaren niets. En het is wel nodig dat er iets gebeurt.”

Top 3

„De Kameleon is een van de scholen die het hardst maatregelen in de huisvesting nodig heeft. Een andere school was de Rietveldschool in Badhoevedorp. Dat project is inmiddels in gang gezet”, stelt Steffens. De Top 3 werd aangevuld door het Hoofdvaart College en praktijkschool De Linie in Hoofddorp. Daarvoor ligt inmiddels een concreet nieuwbouwplan op tafel.

De gemeente overlegt elk jaar met de schoolbesturen over de huisvesting, een wettelijke taak die de gemeente liever onderbrengt bij de scholen. Daar is in principe overeenstemming over, maar er blijken nogal wat haken en ogen aan te zitten. „In 2020 leggen we de zaak aan de gemeenteraad voor. Er zijn veel opties en mogelijkheden”, aldus wethouder Steffens.

Verantwoordelijk

Het idee is de schoolbesturen zelf verantwoordelijk te maken voor optimale en energiezuinige huisvesting.

Daarmee komt meer geld beschikbaar voor onderhoud van de gebouwen. Dat vereist een gezamenlijke aanpak van de schoolbesturen die vestigingen hebben in Haarlemmermeer en die is er. „De scholen stellen zich enorm constructief op”, aldus Steffens. In overleg wordt per jaar bepaald welke gebouwen worden opgeknapt, gerenoveerd of vernieuwd. De onderlinge gun-factor is groot.

Er gaan in Haarlemmermeer 14.500 kinderen naar de basisschool, achthonderd naar speciaal onderwijs en achtduizend naar voortgezet onderwijs. Dat aantal gaat de komende jaren stijgen gezien alle bouwplannen die er zijn.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.