Premium

Problemen met budget voor mediation in strafzaken lijken voorlopig opgelost

Problemen met budget voor mediation in strafzaken lijken voorlopig opgelost
Minister Sander Dekker van rechtsbescherming vindt mediation in strafzaken belangrijk. ,,Zo kan het een positieve bijdrage leveren aan de verwerking van het leed van slachtoffers.’’
© Foto: ANP
Haarlem

De problemen met het budget voor mediation in strafzaken lijken voorlopig opgelost. Landelijk coördinator Judith Uitermark kan garanderen dat alle dit jaar aangemelde trajecten ook worden opgestart. Ze zegt dit in een reactie op antwoorden van minister Sander Dekker (VVD; rechtsbescherming) op Kamervragen van de SP.

In september luidde Uitermark in deze krant nog de noodklok. Ze vreesde dat het budget voor mediation in strafzaken voor 2019 al in oktober op zou zijn. Dat zou kunnen leiden tot rechtsongelijkheid, voorzag Uitermark, ook strafrechter bij de rechtbank Noord-Holland.

Het aantal keren dat strafrechters en officieren van justitie kiezen voor een mediationtraject vertoont al sinds de start eind 2013 een stijgende lijn. Dit jaar werden tot eind oktober ongeveer 1300 strafzaken aangemeld voor mediation, waarbij slachtoffer en verdachte, in aanloop naar een rechtszaak, met elkaar in gesprek gaan.

Van minister Dekker mag het budget dat dit jaar niet wordt uitgegeven voor jeugdmediation worden aangewend voor mediation bij meerderjarigen. Daardoor wordt een deel van het tekort opgevuld. Mogelijk ontbreekt dan nog wel geld voor ongeveer veertig mediationtrajecten. ,,In overleg met de Raad voor de Rechtspraak zal dit worden opgelost’’, belooft minister Dekker.

Verwerking

Hij vindt mediation in strafrecht belangrijk. ,,Zo kan het een positieve bijdrage leveren aan de verwerking van het leed van slachtoffers’’, antwoordt de minister op een vraag van de SP. Ook denkt hij dat het andere voordelen heeft, zoals het verminderen van recidive en het verlichten van de werkdruk.

Toch wordt komend jaar in vergelijking met 2019 geen groter bedrag beschikbaar gesteld voor dit soort mediationtrajecten. Opnieuw gaat het om 1.329.000 euro. Mocht ook volgend jaar het aantal mediationtrajecten hoger zijn dan binnen het budget past, dan gaat de minister met landelijk coördinator Uitermark in gesprek over hoe het beschikbare geld zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Uitermark heeft haar hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Ze verwacht dat het toegezegde budget in 2020 eerder op is dan in oktober, aangezien het aantal trajecten zal toenemen. ,,Groeien in een te krap jasje kan gewoonweg niet. Ik hoop dan ook dat de Tweede Kamer de doorontwikkeling ondersteunt en bij de behandeling van de justitiebegroting deze maand meer budget vrijmaakt voor volgend jaar.’’

Mediation kan niet wachten, zei de landelijk coördinator eerder over een mogelijke impasse. Soms is het het beste als verdachte en slachtoffer, in aanloop naar een rechtszaak, zo snel mogelijk rond de tafel gaan met elkaar, is haar ervaring.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.