Haarlems Kamerlid Van Haga verliest rechtszaak tegen huurder

Wybren van Haga.

Wybren van Haga.© ANP

Max Sipkes
Haarlem

Wybren van Haga mag een van zijn huurders (nog) niet uitzetten. Het gerechtshof in Amsterdam vernietigde een uitspraak van de Haarlemse rechtbank die het Haarlemse Kamerlid wel toestond huurder Wouter Hendrikse uit zijn woning te zetten.

Van Haga sloot ruim twee jaar geleden een huurcontract af voor de duur van twee jaar. Omdat die termijn er op zat, en omdat Van Haga van de huurder af wilde, zegde hij de huur op. De huurder stelde dat er een mondelinge afspraak met Van Haga was dat hij mocht blijven, mits hij op tijd de huur zou betalen.

Het Kamerlid ontkende bij de Haarlemse rechter dat die afspraak zou bestaan en de Haarlemse rechter vond het niet waarschijnlijk dat de huurder die afspraak kon bewijzen.

Een kort geding is ongeschikt om getuigen te horen. Daarom wilde advocaat Bastien Eblé een bodemprocedure aanhangig maken. Daar kunnen wel getuigen worden gehoord maar zo’n zaak kan niet op korte termijn op de agenda van de rechtbank worden gezet.

Wouter Hendrikse mag (nog) niet worden uitgezet door Wybren van Haga.

Wouter Hendrikse mag (nog) niet worden uitgezet door Wybren van Haga.© Archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Waar de Haarlemse rechtbank niet geloofde dat zo’n bodemprocedure kans zou maken oordeelde het Amsterdamse hof dinsdag anders.

Het hof overwoog dat Van Haga vaker tijdelijke huurcontracten afsluit die hij bij correcte betaling wel door laat lopen. Het gerechtshof vindt daarom, ook omdat ontruiming een ingrijpende maatregel is, dat in een bodemprocedure moet worden uitgezocht of Hendrikse erop had kunnen rekenen dat zijn huur verlengd zou worden.

Toen Hendrikse het nieuws via zijn advocaat hoorde is hij gelijk begonnen zijn inmiddels ingepakte spullen weer uit te pakken. Van Haga was van plan hem woensdag uit te zetten. De gemeente had al gezorgd voor noodopvang. Hendrikse blijft nu nog een tijdje opgelucht in zijn huisje wonen. Zijn buren hebben dinsdag de vlag uitgehangen.

Wybren van Haga is veroordeeld in de kosten van het kort geding. De behandeling van de bodemprocedure wordt komend voorjaar verwacht.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.