Premium

Acties Spaarne Gasthuis verharden: Ziekenhuisdirectie overweegt loon in te houden

Acties Spaarne Gasthuis verharden: Ziekenhuisdirectie overweegt loon in te houden
Haarlem

De directie van het Spaarne Gasthuis overweegt bij nieuwe cao-acties loon in te houden. Het Actiecomité Spaarne Gasthuis is daar niet van onder de indruk en laat weten dat een nog groter deel van het personeel zal deelnemen aan de landelijke cao-acties op 20 november.

Volgens het actiecomité zijn er meer afdelingen binnen het Spaarne Gasthuis die willen deelnemen aan de acties. Ook de locatie Hoofddorp sluit zich aan. Tot nu toe bleven de acties beperkt tot Haarlem. Op de mededeling van de directie dat er mogelijk loon wordt ingehouden reageert het actiecomité: ,,We gaan het meemaken. We maken ons daar niet druk om.’’

De directie zegt in goed overleg met het actiecomite ruimte te hebben geboden voor de zondagsdiensten in Haarlem Zuid op 3 oktober. ,,Bij de evaluatie is aangegeven dat we bij eventuele herhaling het recht voorbehouden om loon in te houden. Dit zal afhankelijk van aard en omvang van de acties nader besproken en bepaald moeten worden. Want hoewel staken een goed recht is, kan de impact per ziekenhuis sterk verschillen.’’

De raad van bestuur heeft nog geen officiële aanzegging van zondagsdiensten of andere acties op 20 november. ,,We hopen natuurlijk dat de vakbonden en NVZ er samen uitkomen.’’

Het personeel van het Spaarne Gasthuis heeft zich enorm geërgerd aan een brief die Ad Melkert, onderhandelaar namens de ziekenhuisdirecties met de bonden, heeft gestuurd. Daarin stelt de NVZ-voorman dat het ziekenhuispersoneel niet goed geïnformeerd is over de voorstellen die de directies hebben gedaan.

Volgens Melkert ligt er een ’goed, eerlijk, realistisch en afgewogen voorstel voor een nieuwe cao voor alle medewerkers in de branche ziekenhuizen’. Volgens de NVZ is het cao-voorstel, dat door de bonden werd afgewezen, fors hoger dan op basis van de beschikbare middelen mogelijk is. Een verzoek aan de regering om financieel bij te springen is afgewezen en daarmee zitten de ziekenhuizen aan hun financiële grens, aldus Melkert. Daarmee leggen de directies de problemen van de financiering van een betere cao neer bij het personeel, aldus het Actiecomité Spaarne Gasthuis.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.