Premium

De ’Slag om Spaarndam’ is beslecht

De ’Slag om Spaarndam’ is beslecht
Burgemeesters Jos Wienen van Haarlem en Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer: ,,Het is nu tijd om samen de belangen van de inwoners van Spaarndam te behartigen.’’
© Foto United Photos/Paul Vreeker
Spaarndam

De bestuurlijke strijd is gestreden. De ’slag om Spaarndam’ is beslecht. De pogingen van Haarlem om Spaarndam-Oost los te knippen uit het gefuseerde Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude is gestrand. Het dorp aan het noordpuntje van het Spaarne blijft een dubbeldorp aan weerszijden van de Grote Sluis.

Het is tijd om in gezamenlijkheid de belangen van de Spaarndammers te behartigen, dragen Haarlems burgemeester Jos Wienen en zijn kersverse collega Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer uit.

,,Het is één dorp, binnen twee gemeenten, een prachtig dorp’’, zegt Schuurmans. Ze leerde Spaarndam al kennen tijdens het dorpsfeest in september. Ze was diep onder de indruk van de betrokkenheid en de samenhorigheid van de Spaarndammers, vertelt ze.

Wienen: ,,Dat we het bestuurlijk oneens met elkaar waren, en op punten nog steeds wel zijn, daar moeten de bewoners geen last meer van hebben. We zijn er voor hen.’’

De discussie heeft wat gedaan met de mensen in het dorp, heeft Wienen ervaren. Mensen die liever bij Haarlem wilden horen, tegenover mensen die dat niet wilden. ,,De Dorpsraad heeft steeds gepleit voor een peiling onder de inwoners. Die hadden wij ook graag gezien. Helaas is die er nooit gekomen.’’

De Haarlemse burgemeester verwacht dat er landelijk lessen getrokken zullen worden naar aanleiding van Spaarndam in deze fusie. Wienen: ,,Het is gewoon niet goed geregeld. Je zag dat de Tweede en Eerste Kamer hier ook mee worstelden.’’

Hij wijst op het bestaan van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie, dat door Nederland begin jaren negentig is geratificeerd. Artikel 5 in dat handvest stelt dat ’wijzigingen van plaatselijke gebiedsgrenzen niet mogen worden aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeenschappen te raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum’. Wienen: ,,Hoe gemeenten daar mee moeten omgaan, hebben we in Nederland niet vastgelegd. Ik verwacht dat dat onderwerp nu wel aandacht zal krijgen.’’

Dat het bestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude desondanks met ’eer en geweten’ de inwoners bij het fusieproces heeft betrokken, daar twijfelt Wienen noch Schuurmans aan. Schuurmans wil daarbij nog iets onderstrepen: de positie van Haarlemmermeer. ,,Ik heb nog nooit gezien dat een gemeente van zo’n omvang bij een samengaan met een veel kleinere gemeente zichzelf ophief om gelijkwaardig samen de nieuwe gemeente te vormen. Inclusief een nieuwe vlag en gemeentewapen.’’

Conflict

Of het conflict over Spaarndam ook op andere terrein zijn invloed had op de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten, is de vraag. Schuurmans maakte het in de korte tijd dat ze nu burgemeester van Haarlemmermeer is niet mee, zegt ze.

Wienen: ,,Het speelde af en toe, en ik heb gemerkt dat dat riskant is. Je moet op zo veel terreinen samenwerken. Dan mag één onderwerp daarin niet verstorend werken. Onno Hoes en ik hebben, toen we dat merkten, dat ook tegen elkaar gezegd. Met Haarlemmermeer heb ik het ook niet zo nadrukkelijk ervaren als wel bij het bestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daar was de houding duidelijk: ’Verdraaid, het is ónze gemeente!’ Daar merkte ik, dat de discussie over Spaarndam ook op andere dossiers zijn weerslag had.’’

Spaarndam is één dorp, en dat moet vooral zo blijven, benadrukken de burgemeesters. Spaarndammers roepen dat zelf om het hardst. Ondanks dat, voelde een aantal Spaarndammers in Oost zich eerder dit jaar genoodzaakt een eigen dorpsvereniging op te richten, omdat ze zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de Dorpsraad. De naam van de nieuwe vereniging heeft wat dat betreft iets ironisch: Spaarndam=1.

Zowel Wienen als Schuurmans zegt elk initiatief van bewoners om hun omgeving mooier en beter te maken van harte te omarmen. Toch klinkt er een ’maar’. Voor beiden geldt dat ze de Dorpsraad als enige officieel gekozen vertegenwoordiging van Spaarndam zien. Dat de vereniging in Oost is opgericht uit onvrede met de Dorpsraad baart enige zorgen.

Schuurmans: ,,Haarlemmermeer praat met iedereen uit onze kernen, dus ook met verenigingen, maar ik hoop wel dat ze elkaar kunnen vinden.’’

Dorpsraad

Wienen: ,,Ik ga ervan uit, hoop althans, dat dit iets tijdelijks is. Er zijn binnenkort nieuwe verkiezingen voor de Dorpsraad. Ik zou het slecht vinden als Spaarndam richting twee dorpsraden zou koersen.’’

Schuurmans: ,,Dat vind ik ook. De beide dorpsdelen horen bij elkaar, en versterken elkaar. Tegelijkertijd is het zo, dat als Spaarndammers in Oost echt hun eigen vertegenwoordiging willen, we daar naar zullen moeten kijken. Al zou ik dat serieus jammer vinden.’’

Wienen en Schuurmans spreken uit hoe dan ook gezamenlijk op te trekken in het belang van het dubbeldorp. Er valt tenslotte genoeg te doen, waarbij de twee gemeenten elkaar nodig hebben: de bereikbaarheid, de verkeershinder, de kwetsbaarheid van de dijk, de plannen voor het nieuwe Dorpshuis en zo meer.

Wienen, kijkend naar Schuurmans: ,,En we moeten het nog even hebben over wie dit jaar Sinterklaas ontvangt in Spaarndam. Dat doen we altijd om en om. Laten we het daar binnenkort even over hebben.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.