Premium

Ondanks jacht lichte toename aantal damherten in en om Waterleidingduinen

Ondanks jacht lichte toename aantal damherten in en om Waterleidingduinen
© Graphic Hedske Vochteloo
Zandvoort

Ondanks dat tot en met maart 2520 damherten in en om de Waterleidingduinen zijn geschoten, neemt het aantal niet af. Sterker nog: het aantal damherten lijkt iets toe te nemen.

Dat blijkt uit het rapport van de Faunabeheereenheid die verantwoordelijk is voor de hertenstand.

In 2016 zijn er 4859 damherten geteld in het gebied rond Zandvoort en Bloemendaal, tot aan Noordwijk. Daarna is begonnen met afschieten. Het aantal is teruggedrongen naar 4000 damherten. Ook in 2018 daalde het aantal herten door het afschietbeleid verder, naar 3726.

Uit de recentste tellingen blijkt dat er toch weer een lichte toename is: er zijn 3842 damherten geteld. Terwijl er in 2016 2284 dieren zijn geschoten, van 2017 tot 2018 ging het om 2110 gedode dieren en afgelopen periode zijn er nog eens 2520 geschoten. Opgeteld gaat het om bijna 7000 damherten in drie jaar.

Het beheerjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart, voor het gebied bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar ook een stuk Zuid-Holland, tot ongeveer Noordwijk. In het gebied van de Waterleidingduinen zijn de meeste herten geschoten: 546 mannelijke herten, waarvan 508 kalf en 1275 hindes.

Op het afschieten van volwassen hindes ligt in het huidige beleid nadruk. In totaal zijn er afgelopen periode 1021 mannelijke herten en 1499 hindes geschoten. Hier vallen ook kalfjes onder. Sinds 2017 neemt het aantal hindes in de gebieden af.

De Faunabeheereenheid vindt overigens dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. ,,Daar moet je minstens een paar jaar tellingen voor verrichten, dan pas valt er een trend te zien. Op basis van de tellingen van een jaar kan je niet zeggen of een populatie toe- of afneemt.

Tellingen zijn momentopnames en de dieren zitten niet bepaald stil’’, aldus Patty Laan van de eenheid Noord-Holland. ,,Als we al een conclusie zouden kunnen trekken, dan kan je zeggen dat de damhertenstand lijkt te stabiliseren. Maar ook daar is het te vroeg voor.’’

Dat er bij tellen van damherten rekening gehouden moet worden met een onzekerheidsmarge bevestigt Loek Kuiters, onderzoeker van Wageningen University & Research. ,,Als het aantal flink wordt onderschat kan het zo zijn dat ondanks een hoog afschot, dit aantal gedode dieren toch nog minder is dan de jaarlijkse aanwas.

Bij een volgende telling zal het aantal herten dan toch weer hoger zijn. Dat is een van de verklaringen voor de ogenschijnlijke toename. Een andere reden voor toename kan zijn, dat afgelopen jaar een uitzonderlijk jaar was, met relatief weinig sterfte van jonge dieren. Minder dan doorgaans het geval is. Ook dat kan leiden tot een hoger aantal bij de tellingen.’’

Aanrijdingen

Nog steeds vinden bij Haarlem en Heemstede de meeste aanrijdingen met herten plaats, aldus het rapport. Het aantal lijkt wel iets te zijn gedaald: van zestig aanrijdingen in 2017-2018 (vijf in Zuid-Holland), naar 46 aanrijdingen afgelopen periode. De Faunabeheereenheid laat weten dat het aantal misschien hoger is, omdat veel dode dieren nooit teruggevonden zijn en niet iedere aanrijding wordt gemeld.

Er zijn de afgelopen periode in Noord- en Zuid-Holland geen landbouwschades getaxeerd die veroorzaakt zijn door damherten, aldus de eenheid.

In het huidige werkplan staat dat het aantal herten teruggebracht dient te worden naar 1000, waarvan er dan 800 in de Waterleidingduinen leven. Het aantal herten moest naar beneden omdat de dieren volgens de provincie schade aanrichten, een gevaar kunnen vormen voor automobilisten en ze de biodiversiteit kunnen aantasten.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.