Premium

Data niet op orde, nog geen evaluatie nieuw systeem toewijzen van huurwoningen in de IJmond

Data niet op orde, nog geen evaluatie nieuw systeem toewijzen van huurwoningen in de IJmond
IJmond

Het is nog ongewis of het nieuwe systeem van toewijzen van huurwoningen in de IJmond en Zuid-Kennemerland zijn vruchten afwerpt. Woonservice, dat de woningtoewijzing regelt, kan de beloofde evaluatie van het eerste half jaar nog niet leveren vanwege problemen met de data.

De problemen bij Woonservice staan vermeld in een brief van het college van b en w van Velsen aan de gemeenteraad. Het was de bedoeling om net na de zomer een eerste evaluatie klaar te hebben van Woonservice. Dit om zo de vinger aan de pols te houden over het reilen en zeilen van het nieuwe verdeelsysteem voor sociale huurwoningen. De corporaties hebben een regionale werkgroep ingesteld om de problemen te verhelpen.

In Woonservice moeten woningzoekenden binnen de regio reageren via één website. In de website is het aanbod van 40.000 sociale huurwoningen samengevoegd in de hele regio. Alleen de Heemskerkse corporatie Woonopmaat doet niet mee.

Volgens manager Jolanda van Loon van Woonservice kwam het probleem doordat het totaal aantal verhuringen niet overeen kwam met de cijfers van de woningcorporaties. Dat probleem is nu wel opgelost. Waardoor over een aantal weken toch cijfers beschikbaar komen over het eerste half jaar van het nieuwe woningsysteem, zegt zij. Maar een evaluatie van die cijfers zit er nog niet in. ,,Eigenlijk kan je nog niet evalueren na zo’n korte periode. Dan heb je echt meer verhuisbewegingen nodig’’, zegt Van Loon. Als er meer cijfers zijn kan bezien worden of de verhuisbewegingen van woningzoekenden zijn veranderd.

De eerste evaluatie van de cijfers van 2019 worden nu in maart volgend jaar verwacht.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.