Premium

Data niet op orde, nog geen evaluatie nieuw systeem toewijzen van huurwoningen in de IJmond

IJmond

Het is nog ongewis of het nieuwe systeem van toewijzen van huurwoningen in de IJmond en Zuid-Kennemerland zijn vruchten afwerpt. Woonservice, dat de woningtoewijzing regelt, kan de beloofde evaluatie van het eerste half jaar nog niet leveren vanwege problemen met de data.

De problemen bij Woonservice staan vermeld in een brief van het college van b en w van Velsen aan de gemeenteraad. Het was de bedoeling om net na de zomer een eerste evaluatie klaar te hebben van Woonservice. Dit om zo de vinger aan de pols te houden over het reilen en zeilen van het nieuwe verdeelsysteem voor sociale huurwoningen. De corporaties hebben een regionale werkgroep ingesteld om de problemen te verhelpen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.