Premium

Wachttijd huurwoning is flink gedaald in Velsen in 2018

Velsen

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Velsen is vorig jaar flink gedaald. Woningzoekenden stonden gemiddeld 22,3 maanden (1,8 jaar) op de wachtlijst voordat er een woning beschikbaar kwam. In 2017 was dat nog 32,2 maanden (2,6 jaar).

Dat blijkt uit cijfers over 2018 van de drie Velsense corporaties Woningbedijf Velsen, Velison Wonen en Brederode Wonen voor in totaal 10.662 woningen. Die cijfers gaan tot november vorig jaar omdat vanaf dat moment er een nieuw woonverdelingssysteem (Woonservice) van start is gegaan. Toen is Velsen opgegaan in Woonservice dat de hele regio beslaat tot aan Zuid-Kennemerland (regio Haarlem). Vanaf november 2018 kunnen woningzoekenden in het hele gebied reageren. Alleen zijn daar nu nog geen cijfers van omdat de gegevens nog niet op orde zijn bij Woonservice. Daarom kunnen er nog geen conclusies worden getrokken (zie regio1).

In de cijfers van 2018 is te zien dat er 877 woningen beschikbaar zijn gekomen waarop in totaal 162.121 reacties zijn binnengekomen. In 2017 kwamen er nog 781 woningen beschikbaar. De meeste reacties op een huurwoning kwamen binnen in Santpoort-Zuid (230). De minste in Driehuis en Velsen-Zuid (10,5). In IJmuiden reageerden gemiddeld 214,9 woningzoekenden.

Hoe het zit met de wachttijd in het nieuwe woningsysteem dat vorig jaar november is ingegaan is nog niet duidelijk omdat die cijfers nog niet paraat zijn. En ook als straks de cijfers er zijn, dan nog is het de vraag of die wachttijd realistisch is weer te geven. Omdat Velsen en Beverwijk zijn aangehaakt bij de Haarlemse regio hebben de ingeschrevenen uit die gemeenten drie extra inschrijfjaren gekregen als ze reageren in hun eigen gemeente om te voorkomen dat ze minder kans maken.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.