Premium

Autoluw is straks ook weer helemaal bromfiets-luw in Haarlemse binnenstad

Autoluw is straks ook weer helemaal bromfiets-luw in Haarlemse binnenstad
Woud aan verschillende bordjes. Hier op de hoek van de Kruisstraat en de Ridderstraat.
© Foto’s RS
Haarlem

Brom- en snorfietsers kunnen zich gaan opmaken voor hun laatste meters binnen het autoluwe gebied in het centrum van Haarlem. Alle lichten staan op groen om de uitzonderingspositie die ze nu nog genieten in de Kruisstraat, Jansstraat, Smedestraat en op een stukje Grote Markt op te heffen.

Wat de Fietsersbond betreft wordt daarmee een merkwaardige omissie rechtgezet. Het autoluwe gebied in de binnenstad is altijd óók verboden gebied geweest voor snor- en bromfietsen. Bij de recente uitbreiding van dat gebied is echter een uitzondering gemaakt voor de genoemde straten.

,,Waarom is niet echt duidelijk’’, zegt Mark Hunting van de Fietsersbond. ,,Ik heb dat destijds nagevraagd, maar daar kwam nooit een duidelijk antwoord op. Ook raadsleden zijn toen om uitleg gaan vragen.’’

In een memo van de gemeente die vervolgens is opgesteld, valt te lezen dat de uitzondering voor bromfietsen is gemaakt ’zodat de fietsenstalling in de Smedestraat bereikbaar blijft’. Als ander voordeel wordt de bereikbaarheid voor ouderen genoemd. Volgens de gemeente zou 45 procent van de brommerbezitters in de binnenstad vijftig jaar of ouder zijn. Als derde voordeel wordt opgegeven dat de bezorgdiensten op de route gebruik kunnen blijven maken van bromfietsen.

Die argumenten maken op de Haarlemse gemeenteraad geen enkele indruk, zo bleek afgelopen donderdag tijdens de raadscommissie Beheer, waar het onderwerp op initiatief van D66’er Bas van Leeuwen werd besproken. Die 45 procent ouderen blijkt om te beginnen een landelijk cijfer over bromfietsbezit. Dat cijfer is bovendien discutabel, omdat ouders veelal de brommer van hun zoon of dochter op hun naam hebben staan om zo de verzekeringspremie te drukken.

Het belang om een fietsenstalling binnen autoluw gebied bereikbaar te houden voor brommers, ontging de raadsleden. En wat betreft de bezorgdiensten, werd vastgesteld dat dat om één restaurant in de Kruisstraat gaat dat ook twee vestigingen heeft binnen het oude, autoluwe (en dus bromfietsvrije) gebied.

Woud aan bordjes

De uitzondering die nu geldt voor bromfietsen levert sinds deze zomer een merkwaardig woud aan verschillende verkeersbordjes op. Op alle hoeken van genoemde straten wordt apart aangegeven dat fietsen en snorfietsen zijn toegestaan. Op elke hoek hangt vervolgens een bordje om aan te geven dat in de betreffende zijstraten fietsen zijn toegestaan, maar snorfietsen verboden.

De gemeenteraad wil zo snel mogelijk van deze situatie af. Bas van Leeuwen opperde 1 januari als mooie datum daarvoor. Wethouder Robbert Berkhout (GL) geeft echter aan daar toch wat tijd voor te willen gebruiken. Hij wil deze aanpassing meenemen in de evaluatie die er over de uitbreiding van het autoluwe gebied wordt gemaakt. Die evaluatie verwacht hij komend voorjaar.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.