Premium

Onvrede over bestuurscultuur: Bloemendaal doet het wat dat betreft veel slechter dan welke andere gemeente ook

Onvrede over bestuurscultuur: Bloemendaal doet het wat dat betreft veel slechter dan welke andere gemeente ook
© Cartoon Freek Kroon
Bloemendaal

Inwoners van de gemeente Bloemendaal zijn tevreden over bijna alles. Alleen... de bestuurscultuur vormt een enorme bron van ergernis.

Donderdag kregen de raadsleden de resultaten van een burgerpeiling onder ogen. Daarin wordt de gang van zaken in Bloemendaal, met vijf woonkernen, vergeleken met andere gemeenten die ongeveer even groot zijn.

Het woon- en leefklimaat komt er goed uit. De gemeentelijke dienstverlening krijgt ook een ruime voldoende. Met de zorg en het welzijn is ook niets mis, blijkt uit de antwoorden van 1452 inwoners op een lange vragenlijst.

Alleen over het gemeentebestuur zijn inwoners enorm ontevreden. Bloemendaal doet het wat dat betreft veel slechter dan welke andere gemeente ook. Een verzoek om een toelichting te geven op dat ongenoegen is door veel mensen ingevuld. Daaruit is af te leiden dat de wijze van vergaderen (het geruzie vooral) mensen mateloos irriteert.

Vorige week tijdens een commissievergadering zei Burgemeester Roest, nadat raadsleden een vergadering niet konden afronden, dat inwoners de politiek spuugzat zijn. Het rapport dat gisteren het daglicht zag, bevestigt dat beeld.

Uit reacties blijkt dat bewoners goed op de hoogte zijn van enkele hoofdrolspelers in de kwestie Elswoutshoek. Rob Slewe, eigenaar van Elswoutshoek en raadslid van Hart voor Bloemendaal worden geregeld genoemd.

Mogelijk nog vaker valt de naam van Marielys Roos. Zij is van dezelfde partij als Slewe en al jaren verwikkeld in een vinnige juridische strijd tegen de gemeente. Hun namen zijn uit de reacties verwijderd maar het is onmiskenbaar dat veel bewoners hen deelgenoot maken van de schuldvraag over het disfunctioneren.

Lees ook: Inwoners reageren heel negatief op debatcultuur in gemeenteraad: Bloemendaal is bestuur zat

Overveen kijkt met afschuw naar het gedoe in raad van Bloemendaal

Bewoners in Overveen wonen dicht bij het gemeentehuis en volgen de debatten blijkens hun reacties op de voet. Opheffen van de gemeente komt ook ter sprake.

• Elswoutshoek afronden en een nieuwe bestuurs-start maken. De geldelijke en imagoschade voor de gemeente Bloemendaal zijn enorm.

• Gemeente Bloemendaal MOET openheid van zaken geven, niet alles onder de mat willen vegen en/of geheim verklaren, corruptie tegengaan.

• Het wordt tijd dat de gemeenteraad zich gaat bezighouden met het welzijn van alle inwoners en stopt met het pompen van gemeenschapsgeld in projecten als onderzoek naar de Elswoutshoek

• Ik ben er een voorstander van dat de gemeente per 2022 wordt opgeheven, waarna het zuidelijk deel bij Heemstede kan worden gevoegd en het noordelijk deel bij Haarlem (grens: Zandvoortselaan). (..) En het verbeteren van de bestuurscultuur (te lang gedomineerd door de VVD) slaagt telkens niet. Jammer, maar waar. Het is mooi geweest. De 5 kernen kunnen gewoon hun naam houden en blijven bestaan binnen de nieuwe gemeenten.

• Ja, ik maak me zorgen over de bestuurbaarheid van de gemeente in verband met het gedoe over Elswoutshoek, of hoe het dan ook mag heten.

• Los de zaak [persoonsgegevens verwijderd] op. Het moet op een of andere manier opgelost worden. Het kost de gemeenschap al jaren veel te veel geld. Er is, denk ik, zeker meer dan een miljoen in verdwenen. (..) Ik heb het gevoel dat men met niets anders bezig dan met deze zaak. Ik zou het jammer vinden als het zou gebeuren, maar anders hoop ik dat de gemeente opgaat in gemeente Haarlem. Ik en velen met mij zijn doodziek van deze zaak.

• Schorsen van bepaalde leden van de gemeenteraad. Stop geldverslindende procedures in verband met Elswoutshoek. Verbeter de kwaliteit van het bestuur. Doorbreek de cultuur van vriendjespolitiek.

• Wij zijn als bewoners helemaal klaar met de eenzijdig gerichte aandacht van college en raad op het Elswoutshoekdossier. Het gaat om twee inwoners, het kost bakken met geld en er komt toch geen oplossing. De gemeente moet zorg dragen voor al haar inwoners en dat gebeurt nu niet. De irritatiefactor is bij ons rondom dit dossier zeer hoog opgelopen

• Houd op met achterlijke ruzies in de raad en ga weer eens besturen in plaats van afwachten wat je overkomt. Schande! Zo hebben verkiezingen weinig zin.

• Ik schaam me soms wel eens om in deze gemeente te wonen waar zoveel gedonder in het bestuur is.

• Stop met het eeuwige ruziemaken in het college, het geeft een beroerd beeld naar burgers en Nederland.

• Het enige wat ik de gemeente wil meegeven is dat het een grof schandaal is dat het gemeentebestuur nog steeds geterroriseerd wordt door twee ’raadsleden’. Het kost enorm veel geld.

• Luisteren naar de bewoners en stoppen met onnodige uitgaven in geneuzel rondom de [persoonsgegevens verwijderd] zaak, belachelijke schijnvertoning en totaal geen vertrouwen meer in B en W.

• Pak die boeven van Elswoutshoek nu eens aan, volledig onacceptabel hoe zij de hele gemeentepolitiek in hun greep houden en met bizarre juridische spelletjes, die inzet van dure bureaus en advocaten noodzakelijk maken.

Reacties uit Aerdenhout

Eensgezind. Dat zijn bewoners uit alle dorpskernen van Bloemendaal. Het allergrootste bestuurlijke probleem is de lang slepende kwestie over Elswoutshoek.

• Ik hoop toch zo dat de hele kwestie rond Elswoutshoek een keer wordt afgerond.

• De gemeente kan meer doen, zeker in samenwerking met anderen. Andere gemeenten hebben zeker een soortgelijke bevolkingssamenstelling.

• Ik ben zeer ontevreden over de wijze waarop de gemeente de afgelopen 10 jaar bizar veel belastinggeld heeft verspild in het „Elswout-dossier.” Dit is compleet onacceptabel. Tevens geldt dit voor de verbouwing van het gemeentehuis. Dit had een stuk goedkoper gekund, met behoud van kwaliteit.

• Ik maak mij ernstig zorgen over de oplopende gemeentelijke belastingen en vraag mij af in hoeverre wij, de inwoners, „het geklungel” van de gemeente en de daarbij horende kosten (advocaten, adviezen et cetera) voor het „dossier Elswoutshoek” aan het betalen zijn. Het kan niet zo zijn dat dit maar op de inwoners wordt afgewenteld! Ik zou graag willen weten hoeveel aan dit dossier inmiddels is besteed!

• Meer transparantie over bepaalde zaken. Het schimmige gedoe van het gemeentebestuur met betrekking tot Elswoutshoek schaadt de betrouwbaarheid van de gemeente.

• Ophouden met dat geldverslindende gezeur met Elswoutshoek. Nu weer een hoogbeladen onafhankelijk onderzoek. Nee is Nee ! Waarom moeten we met elkaar dergelijke idioot hoge kosten dragen voor onderzoeken die tot niets leiden. Stoppen! En laat [persoonsgegevens verwijderd] maar zelf procederen en laat de onafhankelijk rechter de knoop doorhakken.

• Regel het probleem Elswoutshoek. Dit heeft al veel gemeenschapsgeld gekost en kost dat nog steeds zonder dat er uitzicht op een oplossing is. Vraag drie gekwalificeerde en niet betrokken inwoners van de gemeente om, zonder dat hier een honorarium tegenover staat, om met beide partijen in overleg te gaan en tot een oplossing te komen. Accepteer op voorhand dat deze oplossing de gemeente geld gaat kosten.

• Sluit het dossier Elswoutshoek zo spoedig mogelijk. Onwerkelijk dat de gemeente en daarmee haar burgers zolang gegijzeld kunnen worden voor de belangen van een familie.

• Voor moeilijke dossiers samenwerking zoeken met andere gemeenten. Ik denk daarbij ook professionalisme binnen het ambtenarenkorps. De gemeente heeft niet de omvang om overal specialisten voor paraat te hebben. Zoek dat dus elders, bijvoorbeeld in Haarlem of bij de provincie Noord Holland.

• De verschillende buurten actiever betrekken bij (beleids-)ontwikkelingen. Minder gekrakeel in gemeentebestuur en ambtelijke organisatie.

• 1. Het bouwen van een gemeente huis en dan binnen ca. 2 jaar veranderingen/verbeteringen aanbrengen die veel geld kosten vind ik een verspilling en niet echt goed doordacht toen er gebouwd werd. Dit zijn toch niet te accepteren fouten.

2. De soap Elswoutshoek is een totale verspilling van gemeentegelden. Een onderzoekt uitvoeren naar de waarheid waar de meest cruciale betrokkenen niet aan willen deelnemen is toch van de zotte om wel door te laten gaan. Het levert totaal niets op

De gemeenteraad wordt volledig gedomineerd door 3 onwillige one-issuemalloten en de rest van de raad is hier niet tegen opgewassen. Dit leidt tot bestuursbederf en sabotage. De bestuurders en ambtenaren wordt het leven zuur gemaakt door onzinclaims over integriteit. Er wordt heel veel geld verspild aan gedoe over Elswoutshoek. De raad moet voldoende geëquipeerd worden om de eigen malloten effectief monddood te maken, waarna het electoraat de volgende keer een betere keuze kan maken.

Fatsoenlijker

• Het zou goed zijn als de gemeenteraad zich wat professioneler (fatsoenlijker) zou gedragen. De gemeenteraad doet alsof ze Tweede Kamer is tegenover een regering en in de gemeenteraad wordt het behartigen van persoonlijke belangen voor politiek versleten. Je schaamt je voor (een deel van) deze club.

• Ik heb het opgegeven jongens, het is vechten tegen de bierkaai, mijn ideale gemeente heeft doelstellingen en passie om het te bereiken, hier mag niets, je mag een landhuis niet eens met zijn tweeën bewonen, en allemaal uit angst voor precedenten.

Er wordt niets moois meer ontwikkeld, architectuur wordt niet actief ondersteund, het is alleen maar conserveren en conserveren, de bestuurscultuur is helaas anti burgers en dat los je niet zomaar op. Mijn remedie is gemeente Kennemerland. Dan halen de splinterpartijen de kiesdrempel niet meer, en zijn we van de te grote invloed van een overigens goede partij af.

• Zorg dat het probleem Elswoutshoek eens opgelost wordt. Dit kost zoveel geld. En geef Hart voor Bloemendaal veel minder aandacht.

Vogelenzang kijkt vanaf een afstand mee

Bewoners uit Vogelenzang schreven veel minder over de gang van zaken in het gemeentehuis dan die uit de andere dorpskernen. Ze wonen ook het verst van het gemeentehuis af. De strekking van hun reacties komt wel overeen.

• Het is te hopen dat er een definitief einde kan worden gemaakt aan de bestuurlijke wanorde. Hoop dat het gedoe met [persoonsgegevens verwijderd] snel klaar is. De mooie gemeente verdient beter dan dit gezeur.

• Ik heb geen moeite met de gemeente, maar ik erger me wel aan het functioneren van de gemeenteraad, die bijna alleen met een slepende kwestie bezig is (wat ook nog eens belachelijk veel geld kost met juridische adviezen, et cetera). (..) Stop met de affaire [persoonsgegevens verwijderd]. Laat die tweekoppige fractie in de gemeenteraad links liggen en ga de gemeente gewoon eens besturen.

• Ik vind het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de politieke partijen veel weg hebben van een criminele gemeenschap. Koploper is de VVD, met name de inner circle die de werkelijke macht heeft en ondemocratisch is. Er wordt gelogen, bedrogen, gechanteerd door velen op meerdere niveaus. Het probleem van de gemeente versus [persoonsgegevens verwijderd] is daarvan een goed voorbeeld. Heel veel geld van de burgers dient slechts de belangen van de inner circle. Dat kutvolk komt er helaas nog mee weg ook.

• Stop niet teveel energie in dat ene nare dossier. Ga niet als kleine kleuters naar elkaar wijzen maar ga besturen.

• Na alle gedoe in de gemeentelijke politiek lijkt Bloemendaal op de goede weg. Burgemeester is zeer actief en dat wordt als positief ervaren.

• Soap Duinpolderweg actiever en duidelijker beheren. Elswoutshoek-soap rap beëindigen.

Bennebroek wil dat strijdbijl wordt begraven

Ook Bennebroekers hebben genoeg van de kwestie Elswoutshoek die het bestuur al meer dan tien jaar domineert.

• Een goed bestuur met respect voor elkaars standpunten in de raad moet kunnen leiden tot een bestuur dat aanzien verdient. Ik schaam me voor dit gemeentebestuur. Los de heikele kwesties op!

• Hef de vertrouwelijkheid van de stukken in zake Elswoutshoek op zodat het onderzoeksbureau Integis de opdracht kan afronden. Dat zou ik een pluspunt voor de bestuurskracht van de gemeente vinden

• Vooruit college, raad en Hart voor Bloemendaal: begraaf de strijdbijl. Uw burgers zullen een zucht van verlichting slaken!

• Wees open en eerlijk en blijf niet krampachtig volharden in het tegenwerken van het geheimhoudingsonderzoek inzake de affaire Elswoutshoek

• Ik stel een transparant en integer gemeentebestuur op prijs. Graag een einde aan de [persoonsgegevens verwijderd] perikelen.

• Reeds lange tijd is de gemeente Bloemendaal in hevige strijd verwikkeld met [persoonsgegevens verwijderd]. Een affaire die meerdere bestuurders de kop heeft gekost. Ook ik draag de democratie een warm hart toe, maar zoals alles kent deze ook in dit geval haar grenzen. Ik ben door de duur, de reden en het doel van de zaak allang uit het oog verloren. Het zou het college en de raad in het belang van haar/zijn burger sieren de vetes nu eindelijk te stoppen.

• Meer betrokkenheid tonen, minder arrogant zijn en eens iets aannemen van burgers Bennebroek meer transparantie en openheid. Geen geheimhouding enzovoort meer.

• Kom met een vertrouwenwekkend en integer bestuur!

Bloemendaal vraagt oplossing Elswoutshoek

Uit Bloemendaal klinkt luid de roep voor een oplossing van de kwestie Elswoutshoek. Ook suggereren enkele bewoners de gemeente op te heffen en op te laten gaan in een andere gemeente.

• Oplossen van het ’probleem’ met [persoonsgegevens verwijderd].

• Samengaan met Heemstede en Velsen en Zandvoort. Gemeente Kennemerland.

• Zorg er voor dat de gemeente Bloemendaal niet jarenlang ongunstig in het nieuws komt. Als de gemeente vasthoudt aan geheimhouding heeft zij kennelijk iets te verbergen. Hef die geheimhouding op zodat de gemeente schoon schip kan maken

• Het wordt tijd dat eens een gemeentelijk referendum komt over de soap „Elswoutshoek.” Schandalig zoals er met belastinggeld van de burgers wordt omgesprongen.

• Zorg dat de affaire Elswoutshoek opgelost wordt. Deze affaire houdt veel medewerkers op het gemeentehuis bezig, leidt af van andere essentiële zaken en kost de gemeente een disproportionele som geld. Daarnaast is deze affaire desastreus voor het imago van de gemeente Bloemendaal. Zorg eerst voor een integer en transparant bestuur. Dan pas kan een begin worden gemaakt in het herstellen van het vertrouwen.

• Ondanks uitstekende dienstverlening en algemeen onderhoud van bv de woonbuurt, milieustraat en beheer blijft het jammer dat de gemeentelijke bestuurskunde (gemeente, raad en enkele partijen) zo nadelig beïnvloed wordt door de diverse politieke „ego’s” en onderlinge „machtsstrijd.” Hierdoor wordt het imago van de gemeente zeer nadelig beïnvloed

• Op korte termijn (desnoods onconventionele) maatregelen nemen ter verbetering van de bestuurbaarheid en het publieke imago van de gemeente Bloemendaal m.n. in het dossier Elswout

• Stap over je eigen schaduw heen en los het dossier Elswoutshoek op!

• Doe eens een poging om van die eindeloze discussie over Elswoutshoek af te komen, ja ook als er binnen het apparaat koppen gaan rollen. Je kunt de gemeente niet langer gijzelen met deze kwestie.

• Ik ben voor een fusie met een omliggende gemeente.

• Ik ben als inwoner erg teleurgesteld in de gemeenteraad en het college van Bloemendaal en het onvermogen tot oplossingen te komen. Ik hoop dat de Commissaris van de Koning de gemeente snel samenvoegt met bijvoorbeeld Haarlem. Zodat we als inwoners van Bloemendaal snel van dit bestuur af zijn. Met name de partij Hart voor Bloemendaal en [persoonsgegevens verwijderd] houden de raad en het college in gijzeling. Maar de andere partijen laten het ook gebeuren, net als de burgemeester. Het effect van dit hele gebeuren is dat er nauwelijks bestuurd wordt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.