Uniek hulpverleningsvoertuig, inzetbaar bij aanslagen, besmettingen en radioactiviteit, gestationeerd in Hoofddorp

© Foto’s: Eric van Lieshout
1/7
Hoofddorp

Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland maken sinds kort gebruik van een hulpverleningsvoertuig dat uniek is in Nederland. Het voertuig wordt door het Hazard Area Response Team (Hsrt) ingezet bij incidenten in de industrie, wegvervoer en bij aanslagen en is gestationeerd bij ambulancepost Hoofddorp.

Het Hart verzorgt en ontsmet, in samenwerking met de brandweer, zwaargewonde slachtoffers met mogelijke blootstelling aan chemische, biologische, radioactieve of nucleaire stoffen (CBRN). Ook verzorgt het Hart vervoer van patiënten met een mogelijke infectieziekte waarbij strikte isolatie nodig is zoals ebola.

De inzet van dit specifieke voertuig bij incidenten met gevaarlijke stoffen gebeurt in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Acute zorg

Het unieke aan dit team is dat bij CBRN-incidenten twee hulpverleners in de ’hotzone’ – de meest gevaarlijke zone – werken. In nauwe samenwerking met de brandweer kan meteen een eerste onderzoek worden gedaan en acute zorg worden verleend aan patiënten.

Het Hart-voertuig is speciaal ingericht om een team van zes personen snel naar een incident te rijden. Er zit een ontsmetting/verzorgingstent in, een eigen warmwatervoorziening, een omkleedcabine en uitrusting die zo goed als overeenkomt met een normale ambulance.

Het Hart vervoert in principe geen patiënten, maar verleent ter plaatse hulp aan zwaargewonde slachtoffers die besmet zijn geraakt. Na behandeling en ontsmetting gaan patiënten met een reguliere ambulance naar het ziekenhuis.

Het Hart traint ook met ketenpartners zoals defensie, brandweer en politie om op elkaar ingespeeld te raken. Het team is 24 uur en 7 dagen in de week inzetbaar. Voor het vervoer van besmette patiënten in strikte isolatie wordt het Hart bovenregionaal ingezet.

Dan gaat het om de regio’s Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Drente, Friesland, Groningen, Gelderland Zuid en Utrecht.

Het team is opgericht nadat Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland in 2014 het vervoer van een patiënt met ebola verzorgden.

Ebola-epidemie

Nadat de ebola-epidemie ten einde was, hebben de organisaties ervoor gekozen om de opgedane kennis en middelen te behouden.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.