Premium

Op twaalf locaties bodemverontreiniging in Haarlemmermeer

Op twaalf locaties bodemverontreiniging in Haarlemmermeer
Vervuilde locatie in Nieuw-Vennep.
© Cyclomedia
Hoofddorp

Haarlemmermeer kent twaalf locaties met bodemverontreiniging. Drie op Schiphol, twee in Zwaanshoek, twee in Nieuw-Vennep, drie in Zwanenburg en in Hoofddorp en Rozenburg elk een.

Dat melden B en W van Haarlemmermeer in antwoord op vragen van de PvdA. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het al dan niet saneren van vervuilde locaties.

Deze twaalf zijn allemaal in kaart gebracht en er zijn tien saneringsplannen gemaakt waarvan er vijf al gaande zijn. In twee gevallen is sanering niet nodig, de rest start dit of volgend jaar.

Er is een locatie waar de vervuiling zich niet kan verspreiden: Spieringweg 1018 in Zwaanshoek. Daar ligt lood afkomstig van een kleiduivenschietbaan op het perceel ernaast. De eigenaar van de bloemkwekerij op nummer 1018 kon daar niets tegen doen. De huidige eigenaar treft geen blaam.

De provincie is verantwoordelijk voor bodemsanering. In 2016 is een saneringsplan opgesteld en besproken met de eigenaren. Sanering met instandhouding van de kwekerij bleek niet mogelijk te zijn.

De optie van een verplaatsing is besproken. Begin 2018 heeft de provincie daartoe een concreet voorstel gedaan, maar daar is nog geen overeenstemming over.

Later deze maand gaan eigenaren en provincie opnieuw in gesprek, melden B en W van Haarlemmermeer na overleg met de provincie. Er zijn ’nieuwe inzichten over de humane risico’s van de aanwezige loodvergiftiging’, aldus B en W. Welke inzichten dat zijn wordt niet vermeld.

De vervuiling aan de Aalsmeerderweg 511 in Rozenburg en aan de Venneperstraat 6 in Nieuw-Vennep hoeven volgens het overzicht van de provincie niet te worden gesaneerd. In de andere gevallen hebben de saneringsplannen een einddatum. Die varieert van dit en volgend jaar tot 2030.

De bodemvervuiling aan de Venenweg 4 in Zwanenburg heeft geen einddatum.

Hier is sprake van een ’eeuwigdurende’ aanpak omdat de grondwateronttrekking moet worden beheerst.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.