Premium

Onteigeningsprocedure in Badhoevedorp moet opnieuw na fout van gemeente Haarlemmermeer

Hoofddorp

De onteigening van een stuk grond in Badhoevedorp voor de aanleg van sportcomplex De Veldpost moet opnieuw worden aangevraagd.

De gemeente Haarlemmermeer ging er van uit dat een stuk grond in de zogenaamde Groene As onder het bestemmingsplan ’Badhoevedorp Lijnden Oost eerste herziening’ viel. De rijksoverheid wijst er op dat dat niet juist is. De grond valt onder bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost. Daarom moet de hele aanvraag opnieuw in gang worden gezet.

Het andere stuk grond dat nodig is, ook in eigendom van Kennemerland Beheer BV, valt wel onder de eerste herziening van het bestemmingsplan. Die aanvraag wordt door de rijksoverheid nu al in behandeling genomen. Het stuk grond van de Groene As kan pas veel later worden onteigend.

De gemeente Haarlemmermeer is al jaren in gesprek met Kennemerland Beheer om de stukken grond aan te kopen. Een zogenaamde minnelijke schikking is er nooit gekomen. Als de onteigeningsprocedures lopen, blijft de gemeente onderhandelen met de ontwikkelaar. Als er alsnog overeenstemming over verkoop wordt bereikt, vervalt de onteigening.

Kennemerland Beheer stelt in staat te zijn zelf sportvelden op en een natuurgebied langs De Veldpost te realiseren en te exploiteren. Volgens de gemeente kan dat niet, omdat het geld kost. Volgens de ontwikkelaar is dat geen probleem omdat er winst gemaakt gaat worden op een stuk bouwgrond verderop in Badhoevedorp.

De Veldpost is nodig omdat de sportclubs Pancratius en SC Badhoevedorp daarheen moeten verhuizen. Op de grond waar de clubs nu nog zitten, kan dan de woonwijk Schuilhoeve worden gebouwd. De atletiekclub van Badhoevedorp is al op De Veldpost gevestigd. Die vereniging moest vertrekken uit het gebied bij het dorpshuis voor de aanleg van de nieuwe woonwijk Quatrebras.

Waar ontwikkelaar Kennemerland Beheer en de gemeente Haarlemmermeer het nu niet eens kunnen worden waardoor een onteigeningsprocedure nodig is, werkten de twee in het centrum van Hoofddorp juist samen. De gemeente wilde daar percelen aan de Concourslaan onteigenen om over te dragen aan Kennemerland om nieuwbouw te realiseren.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.