Premium

Werknemer houdt zich onbereikbaar

Werknemer houdt zich onbereikbaar
Edith van Schie .

Vraag & Antwoord door Edith van Schie

Vraag Onze salarisadministrateur heeft zich twee weken geleden ziek gemeld. Inmiddels is hij opgeroepen door de bedrijfsarts. Daar is hij zonder bericht niet verschenen. Wij hebben hem gebeld, gemaild en geappt. Daar reageert hij niet op. We zijn ook bij hem langs geweest, maar hij was niet thuis. Wat nu?

Antwoord Werkgevers hebben de wettelijke mogelijkheid om druk uit te oefenen op werknemers die zich onbereikbaar houden na een ziekmelding. Werknemers zijn wettelijke verplicht om de werkgever (de bedrijfsarts) in staat te stellen om te beoordelen of de werknemer ziek is of niet. Als de werknemer zich niet aan die verplichting houdt, dan mag zijn werkgever de loonbetaling aan hem opschorten. De werkgever zal de werknemer daaraan voorafgaand wel schriftelijk en luid en duidelijk moeten waarschuwen dat hij naar de bedrijfsarts moet, want anders… Als hij daar ook niet op reageert, dan mag de werkgever stoppen met het uitbetalen van het loon aan de werknemer (loonopschorting). Ook dat moet weer schriftelijk aan de werknemer worden gemeld. Als de werknemer op enig moment toch naar de bedrijfsarts gaat en hij blijkt echt ziek, dan moet het opgeschorte loon wel alsnog aan hem worden uitbetaald.

Van wie zijn de klantgegevens?

Vraag Een van onze accountmanagers heeft zijn baan opgezegd. We hebben goede afspraken gemaakt over de afhandeling van het dienstverband. Onder meer hebben we afgesproken dat hij alle bedrijfseigendommen op zijn laatste werkdag inlevert. Nu heeft hij een boekje waarin al zijn klantgegevens staan. Wij vinden dat hij dat boekje moet inleveren. De informatie betreft immers onze klanten. Hij zegt dat hij dat boekje zelf heeft gekocht en dat het dus zijn eigendom is. Wie heeft gelijk?

Antwoord Klantgegevens zijn het eigendom van het bedrijf. Aangezien bedrijfseigendommen aan het einde van een dienstverband door de werknemer teruggegeven moeten worden aan de werkgever, geldt dat dus ook voor klantgegevens. Probleem met deze klantgegevens is echter dat ze staan in een boekje dat eigendom is van de werknemer. In dit soort gevallen wordt gekeken naar de redelijkheid en de billijkheid en naar ’goed werkgeverschap’ en ’goed werknemerschap’. In feite houdt dat in dat het boekje toekomt aan degene die daar het meeste belang bij heeft. Hoewel ik de details niet ken, zal dat meestal de werkgever zijn. Vervolgens zal de werkgever vermoedelijk wel de waarde van het boekje zelf aan de werknemer moeten vergoeden. Dat was immers eigendom van de werknemer.

Edith van Schie is arbeidsmarktjurist bij XpertHR

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.