Subsidie voor meer treinen vanwege F1 verrast gemeente Bloemendaal: ’Bijzonder wrang’

Subsidie voor meer treinen vanwege F1 verrast gemeente Bloemendaal: ’Bijzonder wrang’
Bloemendaal

Het besluit om 7 miljoen euro te investeren in de spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort is in het verkeerde keelgat van de Bloemendaalse wethouder Henk Wijkhuisen geschoten. In een scherpe brief aan de gemeenteraad schrijft hij zich gepasseerd te voelen.

De wethouder kreeg van de gemeenteraad de opdracht er alles aan te doen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De miljoeneninvestering is bedoeld om veel meer treinverkeer op het traject mogelijk te maken.

Hoe dat te regelen was onderwerp van diverse besprekingen. Toen de minister de Tweede Kamer vertelde dat het geld beschikbaar was gesteld liepen die nog.

Lees ook: Tien treinen per uur naar Zandvoort bij speciale evenementen als Formule 1

„Bijzonder wrang omdat ik juist die dag een bijeenkomst van de stuurgroep en aansluitend een spoorbijeenkomst bijwoonde. Tot mijn grote ergernis bleek aan het eind van die spoorbijeenkomst dat het Algemeen Dagblad aan de lijn hing en reeds exact op de hoogte bleek van wat er tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst besproken was.

Vervolgens werd de pers te woord gestaan door onder meer het ministerie, ProRail en NS, waardoor het proces in een merkwaardige en wat mij betreft onwenselijke snelkookpan terecht kwam. Ik betreur deze gang van zaken enorm. Hierdoor is een volledig vertekend beeld ontstaan van een proces, dat in mijn optiek nog niet was en is afgerond.”

Het is de wethouder in de diverse besprekingen duidelijk geworden hoe groot de belangen voor de uitbreiding zijn. De komende Formule 1 races hebben er een flinke tijdsdruk opgezet. Los daarvan is het een vurige wens van Rijk en provincie de capaciteit van het spoor sowieso te vergroten.

„Zelfs zonder de medewerking van de betrokken gemeenten in de regio, zoals bijvoorbeeld Bloemendaal, zal de vergroting van de capaciteit van het spoor doorgezet worden. ProRail wil namelijk volgend jaar naar een zomerdienstregeling van zes treinen op het traject Haarlem Zandvoort”, schrijft Wijkhuisen.

De flinke toename van het treinverkeer ligt vooral in Overveen erg gevoelig. Hoe meer treinen er gaan rijden hoe groter de gevolgen zijn voor geluidsoverlast en het doorgaande verkeer. Indirect betaalt Bloemendaal ook mee omdat ook regiogemeenten een deel van de bijdrage aan de 7 miljoen leveren.

Stikstof

Het bericht van de miljoeneninvestering heeft ook verbazing gewekt bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA bij monde van de kamerleden Moorlag en Van Dijk. Eerder verklaarde premier Rutte stellig niet mee te betalen aan de Grand Prix. In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer rechtvaardigt zij de bijdrage van 2,3 miljoen omdat de uitbreiding toch nodig is.

De Kamerleden vragen de minister en staatssecretaris ook hoe het zit met de wetgeving over stikstof. Is al bekeken of de uitbreiding van het spoor, dat een natuurgebied kruist, gevolgen heeft voor de uitstoot van stikstof, vragen ze. Ook spreken ze twijfel uit of de geluidsoverlast al in kaart is gebracht.

De brief van de wethouder is hard aangekomen bij de gemeenteraad. Op voorspraak van GroenLinks, Liberaal Bloemendaal en de PvdA is maandagavond om acht uur een extra raadsvergadering geagendeerd. Het doel van die vergadering? „De wethouder een hart onder de riem steken”, zegt PvdA’er Henk Schell.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.