Premium

Wethouder Botter: ’Grote druk op Haarlemse jongere om op school extra te presteren’

Wethouder Botter: ’Grote druk op Haarlemse jongere om op school extra te presteren’
Wethouder Jur Botter.
© Archieffoto
Haarlem

Met Haarlemse jongeren gaat het ietsjes beter dan met hun leeftijdsgenoten in de rest van het land. Tegelijk is de druk op Haarlemse jongeren om op school goed te presteren ongeëvenaard groot.

Dat zegt wethouder Jur Botter (D66, Onderwijs). In Haarlem zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs hoger dan in de rest van het land, zo ervaart Botter in zijn contacten met scholen. Weinig kinderen gaan naar het VMBO, veel naar het havo of het vwo. ,,De kinderen worden op de basisschool overgekwalificeerd.’’

Havo-diploma

Soms kan die druk goed zijn om toch dat havo-diploma te halen, maar het kan ook een averechts effect hebben en bijvoorbeeld leiden tot eetstoornissen. Op sommige scholen hebben bovengemiddeld veel kinderen anorexia, weet Botter. ,,Zo erg zelfs dat ze moeten worden opgenomen bij het psychiatrisch ziekenhuis Bascule in Amsterdam.’’

Vanzelfsprekend is het beter om die situaties te voorkomen en daarom is Botter overtuigd dat het accent voor de jeugdzorg moet worden verlegd, zoals in de nieuwe nota Samen voor Jeugd staat. Er moet meer nadruk komen op preventie, waardoor er minder specialistische jeugdhulp zoals in Bascule nodig is. Scholen of ouders zouden eerder in contact moeten treden met de hulpverleners.

Het voorkomen van eetstoornissen is slechts een voorbeeld, het kan ook gaan om preventie zodat jongeren niet in de schuld komen via het team schuldhulpverlening of om zelfmoordpreventie. Jongeren in Haarlem geven aan dat depressiviteit geregeld voorkomt in hun vriendenkring. Stress en een hoog verwachtingspatroon van ouders kunnen zorgen voor psychische problemen onder jongeren.

De jeugdzorg gaat Botter aan het hart. Hij probeert te bereiken dat jongeren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Een ander belangrijk punt voor hem is dat instanties in de jeugdzorg niet langs elkaar heen werken. Dat gevaar ligt op de loer, omdat er 150 instanties zijn die de Haarlemse jeugd hulp verlenen.

Botter noemt als voorbeeld het CJG, het centrum voor Jeugd en gezin. Volgens hem moeten de CJG-medewerkers in de scholen of in de wijken zijn om rechtstreeks kinderen, ouders en leraren te spreken. Hij heeft tot zijn verbazing ervaren dat de CJG-medewerkers daar niet zo veel tijd aan besteden, maar bijvoorbeeld cursussen geven.

Een cursus is bijvoorbeeld hoe om te gaan met een vechtscheiding, dat is een taak die volgens Botter eerder bij andere jeugdinstanties thuishoort. ,,Instanties in de jeugdzorg moeten niet precies hetzelfde gaan doen.’’

Dat instanties in de jeugdzorg langs elkaar heen werken waardoor gezinnen en kinderen telkens hetzelfde verhaal moeten vertellen, was een reden om de jeugdzorg bij de gemeenten neer te leggen en niet meer bij de provincies. Door die verschuiving kwam tegelijk 15 procent minder geld beschikbaar.

De gemeenten zijn nu vijf jaar bezig met jeugdzorg. Is de situatie verbeterd? Botter geeft een genuanceerd antwoord. ,,Er zijn nog steeds wachtlijsten maar dat kan ook komen doordat we beter registreren. Het is ook niet zo dat er door die overgang minder jongeren in aanraking komen met jeugdzorg.’’

Sinds die overgang naar de gemeenten zijn grote jeugdzorginstellingen zoals Kenter, Lijn 5 en Parlando zwaar in de financiële problemen gekomen. Volgens Botter komt dat doordat hun tekorten voorheen door de provincie zonder meer werden aangevuld. De gemeenten willen volgens hem voor gestegen kosten een goede verantwoording zien.

Het motto van het nieuwe Haarlemse jeugdbeleid is ’It takes a village to raise a child’. Een voorbeeld van de versterking van kinderen, buurtbewoners en de wijk zijn de activiteiten van Rebup, die teken- en theaterlessen organiseert op de St. Franciscusschool.

Triple Threat

Ook een compliment geeft Botter aan Triple Threat in Schalkwijk, waar jongeren kunnen sporten, dansen en huiswerk maken. Het is een geslaagd initiatief, aldus de wethouder. ,,Jongeren zeggen tegen mij dat ze zich bij Triple Threat goed thuisvoelen en wel die warme arm om hen heen voelen. Terwijl ze vaak al een verleden hebben in een grote jeugdzorginstelling waar ze dat nooit zo ervaren hebben. Hoe kan dat dan?, vraag ik me af.’’

Volgens Botter is het belangrijk dat iedereen die met kinderen werkt de nota leest. ,,Het gaat erom dat de hulpverleners dezelfde taal spreken, bijvoorbeeld als ze een term als vroegsignalering gebruiken. Zo’n woord kan nu bij verschillende organisaties verschillende betekenissen hebben en dat kan tot veel misverstanden leiden.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.