Premium

Miljoenen voor 75 extra techniekleerlingen

1/2
IJmuiden

Over drie jaar moeten er in deze regio veel meer vmbo-leerlingen kiezen voor een technisch profiel. Dat aantal moet stijgen van 475 nu naar zo’n 550 in 2023.

Dat is een van de doelstellingen die het Technisch College Velsen in IJmuiden, Kennemer College, Haarlem College, Sterren College en het Nova College in Haarlem en Beverwijk zichzelf hebben opgelegd. Ook moet tien procent van die leerlingen bestaan uit meisjes.

Daarnaast moeten er meer leerlingen doorstromen van vmbo naar een technische mbo-opleiding. Dat is nu zo’n 78 procent van alle technische vmbo-leerlingen, dat aandeel moet omhoog naar 85 procent.

Het geld om die doelstelling te halen ligt inmiddels op de plank. Vanuit het Rijk krijgen de scholen 6,9 miljoen euro. En het bedrijfsleven draagt anderhalf miljoen euro bij.

Dat is meer dan nodig was om de Rijkssubsidie te krijgen, legt programmamanager Quirien van Ojen van Sterk Techniek Onderwijs uit, het platform waarin de scholen samenwerken.

Want het bedrijfsleven had maar tien procent moeten bijdragen en dat is het dubbele geworden. ,,De samenwerking met het bedrijfsleven is hier in de regio echt goed. Beter dan in sommige andere regio’s’’, constateert Van Ojen.

Bezuinigen

De Rijkssubsidie is bedoeld om het technische vmbo-onderwijs te versterken want steeds minder leerlingen kiezen voor een technische opleiding. Daardoor is er nu al een groot tekort aan technisch personeel. De kapitaalinjectie is hoognodig hoewel er wel een kanttekening bij te plaatsen is, vindt Van Ojen.

,,Het is wel een beetje een sigaar uit eigen doos. Want er is het laatste decennium enorm bezuinigd op het technische onderwijs. Maar geweldig dat minister Slob dat nu rechttrekt.’’

Directeur Frank Out van het Technisch College Velsen, die de coördinatie voert voor alle scholen: ,,Enkele jaren geleden is er besloten om de bijdrage per leerling gelijk te trekken. Dus een school krijgt voor een leerling die een dure technische opleiding volgt, net zoveel betaald als voor een theoretische opleiding.’’

Met als gevolg dat veel vmbo-scholen stopten met de dure technische richtingen. Van Ojen: ,,We hebben nou eenmaal gekozen voor marktwerking in het onderwijs, dan krijg je dat. Dat kan je de scholen niet kwalijk nemen. Die hebben een bedrijf te runnen.’’

De gevolgen zijn enorm geweest. ,,Er is nu al een tekort van ongeveer 1200 technische mensen in heel Noord-Holland per jaar.’’ Out: ,,Er zijn al bedrijven die niet durven door te groeien omdat ze geen personeel kunnen krijgen.’’

Dat moet veranderen met de miljoeneninvestering. De truc wordt om meer leerlingen warm te krijgen voor technische opleidingen. Daarom gaan de vmbo-scholen de banden aanhalen met de basisscholen en speciale techniekprogramma’s ontwikkelen. Out, schertsend: ,,Als leerlingen dan niet kiezen voor techniek, doen ze dat in elk geval weloverwogen.’’

Hoop en verwachting is wel dat toch meer leerlingen kiezen voor techniek. Door samen te werken in de regio, wordt er een eenduidig programma aangeboden. ,,Met het geld gaan we onder andere technieklokalen inrichten voor de ontvangst van de basisscholen, maar zeker ook het niet-technisch vmbo’’, zegt Van Ojen.

Door de extra miljoenen euro’s moet er een omslag komen. Er is nog wel een risico. Out: ,,Ik hoorde de minister ook zeggen dat er meer leerlingen gestimuleerd moeten worden om van de mavo naar havo door te stromen. En tegelijkertijd moeten meer mavo-leerlingen richting het technische mbo. Dat is dus tegenstrijdig met elkaar.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.