Premium

Angst in Haarlems Essenhofje: spanningen lopen op tussen bewoners en verhuurder Sjopperdepop

Angst in Haarlems Essenhofje: spanningen lopen op tussen bewoners en verhuurder Sjopperdepop
De binnentuin van het Essenhofje aan de Essenstraat
© Foto United Photos/Paul Vreeker
Haarlem

Spanningen tussen bewoners van het Essenhofje in Haarlem en huurbaas Sjopperdepop, het bedrijf in eigendom van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, lopen hoog op. Over en weer zijn rechtszaken aangespannen.

Aanleiding is dat de verhuurder een van de hofbewoners de huur wil opzeggen. De bewoner zou irritatie hebben opgewekt, doordat hij Bianca Jut, directeur van Sjopperdepop, heeft uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is.

Lees ook: Haarlems Kamerlid Van Haga voor rechtbank gedaagd in huurkwestie

De huurder zou ook ondankbaar zijn geweest voor de kans die hij kreeg om er te gaan wonen. Ook zou hij overlast veroorzaken in het hofje en zou hij alcoholist zijn.

Dit beeld wordt niet bevestigd door zijn buren, zo blijkt na een kleine rondgang in het Essenhof. Integendeel, verreweg de meesten van de 24 hofbewoners zijn dol op de man en ontkennen dat hij overlast geeft. Men is begaan met zijn handicap, die is veroorzaakt door een hersenbloeding.

Onder de bewoners heerst collectief ongenoegen over de werkwijze van het verhuurbedrijf van Van Haga. Mevrouw Jut wordt door de meesten verafschuwd. Alle huurders willen alleen anoniem het woord voeren. ,,De sfeer in het hofje is omgeslagen nadat Van Haga het hof heeft gekocht. Iedereen is doodsbang om naar buiten te treden.”

Coulant

Van een oproep van andere bewoners om coulant te zijn is Jut niet op de hoogte. „Meneer heeft me meerdere keren als kutwijf afgeschilderd, dat heb ik allemaal op de mail.” Op de vraag of dat een reden is om iemand uit huis te plaatsen antwoordt zij: ,,Als we iemand proberen te helpen en je dan als verhuurder zo zwart wordt gemaakt, dan willen we die relatie niet voortzetten.”

Energierekening

De betrokken huurder vroeg 12 juli van dit jaar aan Wybren van Haga persoonlijk coulance te betrachten. Daarop antwoordde Van Haga: „Je hebt een aantal keren jouw ongenoegen geuit over jouw woning, over jouw energierekening en over het beheer door Sjopperdepop. Dit is blijkbaar zo ver gegaan dat je vrij grof hebt gesproken over medewerkers van Sjopperdepop.”

Verderop schrijft Van Haga de man: „Tot slot zou ik mijn verbazing willen uitspreken over het feit dat je nu ook nog gedreigd hebt met het inschakelen van jouw vriendjes bij het NRC en het Parool, blijkbaar om mij te beschadigen. Dit is ronduit verwerpelijk en staat in schril contrast met de prachtige kans die ik jou heb geboden en die je zelf hebt verprutst.”

Sjopperdepop peinst er niet over het huurcontract van de invalide man te verlengen. Van Haga overweegt ook aangifte te doen wegens afpersing omdat een zaakwaarnemer van de huurder dreigde de pers in te schakelen.

De bewoners tekenden een petitie waarin zij hun steun betuigen aan hun medebewoner. Er bestaat vrees dat meer bewoners de huur wordt opgezegd.

Rechtszaken

De advocaat van de bewoner vindt dat Sjopperdepop oneigenlijke argumenten gebruikt om de man de huur op te zeggen. Hij heeft bij de rechtbank een bodemprocedure aangespannen met als doel zijn tijdelijke huur om te zetten in een vaste.

Daarop stapte Sjopperdepop naar de kortgedingrechter om die langere procedure voor te zijn. Dat kort geding dient 2 oktober, een datum voor de bodemprocedure is er nog niet.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.