Premium

Opinie toekomst Tata Steel IJmuiden: Unieke kans op woningbouw

Opinie toekomst Tata Steel IJmuiden: Unieke kans op woningbouw
Duizend hectare voor woningbouw aan zee vind je nergens in Nederland.
IJmuiden

De Nederlandse overheid moet nu, tijdens de huidige staalcrisis, Tata Steel IJmuiden opkopen en op de vrijgekomen duizend hectare industriegrond een woonplaats bouwen, is de mening van Jan de Jong uit Bloemendaal.

Waarheen moet het met Tata Steel in IJmuiden? Ingeklemd in het duingebied kampt de staalreus met milieu- en ruimteproblematiek en met zware omstandigheden op de mondiale staalmarkt. Daartegenover staat de economische waarde voor duizenden werknemers en voor Nederland. We voeren een openbaar debat over de toekomst van Tata Steel. Ook een visie op dit onderwerp? Mail naar opinie@hollandmediacombinatie.nl.

Eerste aflevering: investeerder Jan de Jong uit Bloemendaal, directeur van investeringsmaatschappij Nedamco.

De Nederlandse staat kan nu geld lenen tegen een negatieve rente. Als de overheid geld leent, krijgt ze er geld op toe. Er zijn al plannen voorbij gekomen: een eiland voor Schiphol in zee, een nieuwe universiteit voor AI (kunstmatige intelligentie), boeren uitkopen in het Groene Hart. Ik opper het idee om Tata Steel uit te kopen.

Dat hoeft niet eens veel geld te kosten. Koop nu midden in de staalcrisis Tata Steel IJmuiden, mogelijk kan dit zelfs in het huidige slechte beursklimaat voor staalbedrijven voor een negatieve prijs. Na sanering is er ruim duizend hectare duingrond , geef deze bouwgrond voor woningen uit in eeuwigdurende erfpacht voor een aan de inflatie geïndexeerd jaarlijkse canon.

Voordelen

Ik zie louter voordelen. Tata Steel IJmuiden is, kortgezegd, momenteel een ’sterfhuis’, er worden al jaren geen investeringen meer gedaan. Nederland krijgt in een keer bij een ongecontroleerde sluiting vijfduizend werklozen in haar schoot geworpen (er werken overigens negenduizend mensen bij Tata Steel, red.) Beter dat probleem nu gecontroleerd naar voren halen nu de arbeidsmarkt heel krap is en deze mensen momenteel in de huidige arbeidsmarkt bijna allemaal aan ander werk geholpen kunnen worden.

Tata Steel IJmuiden is verreweg de grootste vervuiler van Nederland, dit kan niet zo doorgaan. Italië wil om milieuredenen de hoogovens van ArcelorMittal sluiten en Nederland zal vroeger of later ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

Tijdens het 100-jarig bestaan van Hoogovens vroeg de directeur van Tata Steel een miljard euro aan minister Wiebes van economische zaken om aan de milieu-eisen te kunnen voldoen. Anders zou de fabriek wellicht verplaatst worden naar een land dat de staalindustrie wel een warm hart toedraagt, zei die directeur. Wiebes reageerde daar niet op, maar dat moment was voor mij enorm belangrijk. Tata Steel gaf hiermee aan dat het technisch wel mogelijk is om aan die eisen te voldoen, maar zei meteen: wij hebben het geld niet. Tata Steel is nu dus alleen winstgevend omdat ze de wet overtreden.

Einde

,,Het einde van Tata Steel is nabij. Een einde waar de overheid gezien het enorme maatschappelijke belang het voortouw moet nemen om alles in goede banen te leiden. Voordat er hier Amerikaanse advocaten komen die voor de bevolking van Wijk aan Zee Tata Steel in India aansprakelijk stellen voor hun longziekten. Je kunt nu nog pro-actief positieve acties ondernemen. Maar dat kan alleen de overheid.”

Nergens in Nederland is er een kans op een bouwterrein van ruim duizend hectare in de duinen aan zee. Dit potentiële woningbouwterrein aan zee ligt bovendien in de Randstad waar het grootste tekort aan bouwterreinen is. De overheid kan hier een rendement van tien procent per jaar uithalen. Uiteindelijk betaalt het plan zichzelf zo dik terug. Ook voor de natuur zien er voordelen. Het aangrenzende Nationaal Park Zuid Kennemerland (Natura 2000 gebied) wordt verlost van haar vervuilende buurman Tata Steel.

De Nederlandse overheid zal de uitvoering op zich moeten nemen. Dit project heeft zo’n omvang en raakt aan zoveel taken waar de overheid een monopolie op heeft, dat dit project alleen door de Staat der Nederlanden kan worden opgepikt. Nederland beschikt domweg niet over projectontwikkelaars die groot genoeg zijn om een project van deze omvang op zich te kunnen nemen.”

Het overheidsinvesteringsfonds van Abu Dhabi is nu al bereid om geld te steken in dit plan. Dat schrijft dat fonds in een brief die ik in mijn bezit heb. Maar dit mega-project moet je in Nederlandse handen houden. De sanering van Tata Steel is een unieke kans, die snel moet worden gegrepen nu het economisch tij (nog) mee zit.

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.