Duinbehoud in actie tegen circuit Zandvoort

Duinbehoud in actie tegen circuit Zandvoort
Zandvoort

Stichting Duinbehoud maakt bezwaar bij de provincie Noord-Holland vanwege aanpassingen die het circuit van Zandvoort wil doorvoeren om de Formule 1 mogelijk te maken. Die zullen de natuur ernstig verstoren, stelt de stichting.

Voor de terugkeer van de Formule 1 naar het Zandvoortse circuit in mei 2020 is een herinrichting nodig. De stichting gaat bezwaar maken naar aanleiding van de eerste afgegeven ontheffing voor het verstoren van het leefgebied de rugstreeppad en de zandhagedis. "Het circuit presenteert de plannen als kleine aanpassingen, maar het zijn forse maatregelen die de natuur ernstig zullen bedreigen. Een deel van deze werkzaamheden is in strijd met de voorschriften in het bestemmingsplan en met eerder afgegeven natuur- en milieuvergunningen."

Volgens de stichting wordt ook het naastgelegen Natura 2000-gebied door de werkzaamheden aangetast. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Meer nieuws uit Binnenland

Keuze van de redactie