Premium

Minder natuur voor woningbouw splijt politiek

Minder natuur voor woningbouw splijt politiek
De Schoorlse duinen.
© HANS VAN WEEL
Amsterdam

De Noord-Hollandse voorman van Forum voor Democratie, Johan Dessing, wil serieus kijken naar vermindering van het aantal Natura 2000-gebieden ten gunste van woningbouw. Voor GroenLinks Kamerlid Laura Bromet is het onbespreekbaar. „We moeten ons schamen.”

LTO-voorman Marc Calon gooide de knuppel in het hoenderhok met zijn opmerkingen in het vakblad Nieuwe Oogst: „Het kan toch niet zo zijn dat door de hoeveelheid en de ligging van deze natuurgebieden de ontwikkeling van ons land, en specifiek de land- en tuinbouw, volkomen stil komt te liggen.”

Werkgeversvoorman Hans de Boer steunde het meteen. Hij wil een concentratie van natuurgebieden. „Minder en groter. Zodat we elkaar niet in de weg zitten.” Beide voormannen menen dat Nederland op slot is gezet door het stikstofbesluit van de Raad van State. Overal in het land kunnen plannen voor woningen, wegen, windmolens, dijkverzwaring en de opening van vliegveld Lelystad niet doorgaan, omdat er dan meer stikstof in de natuurgebieden terecht komt.

Noodmaatregel

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Noord-Holland, Johan Dessing, steunt het plan: „Ik ben zeker voor het behoud van natuur, maar de BV Nederland dreigt nu tot stilstand te komen. Daarom moet worden ingegrepen met noodmaatregelen die de natuur toch respecteren. In dat kader moeten we kijken naar alle opties, ook die van het verminderen van Natura 2000-gebieden. Ik kies dan toch liever voor het vlot trekken van de broodnodige woningbouw in plaats van meerdere gebieden voor iedere groen-geel gevlekte salamander.”

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet uit Monnickendam, is woest. „We behoren tot de rijkste landen in de wereld. Iedereen spreekt er nu schande van dat er in Brazilië zoveel bosbranden zijn. We moeten ons schamen wanneer we net als de Braziliaanse president economie belangrijker vinden dan natuur. Juist van boeren had ik deze oproep niet verwacht. Zij weten hoe de natuur werkt.”

Paniek

Volgens Bromet wordt er paniek gezaaid door te stellen dat Nederland op slot zit. „Iedereen weet dat er een tekort aan woningen is, maar dat hoeft niet ten koste van de natuur te gaan. Er zijn genoeg maatregelen te bedenken om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Maar dan moet je politieke keuzes maken. De snelheid verlagen op de snelwegen, geen uitbreiding van het vliegverkeer en de veestapel niet vergroten. We kunnen niet alles in ons land, we moeten kiezen.”

Dat er in Nederland maar liefst 160 Natura 2000-gebieden zijn, geeft een versnipperd beeld. In Noord-Holland zijn het er vijftien: van duinen tot polders en van heide tot meren. In Zuid-Holland zijn er zelfs 23, waaronder veel duingebieden. „Die versnippering is ontstaan omdat we overal steden en landbouw tussendoor hebben. Natuurlijk is een aaneenschakeling beter, maar welke gebieden offeren we dan op en welke breiden we uit”, vraagt Bromet zich af.

Vol

Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, benadrukt dat het ook een kwestie van definitie is. „In plaats van het hele duingebied van Nederland als één natuurgebied te zien, zijn al die beheergebieden apart aangeduid. Het geeft ook aan hoe vol Nederland is. Dat is wel anders dan Duitsland, Frankrijk of Spanje waar je veel grotere natuurgebieden hebt.”

Akkerman begrijpt de oproep van de LTO niet. „Het pleidooi om bepaalde Natura 2000-gebieden maar op te heffen en andere samen te voegen, staat haaks op wat we nu net met de boeren hebben afgesproken. In het Deltaplan Biodiversiteit hebben we net beklonken om de natuur- en landbouw met elkaar te integreren. Inderdaad zijn er veel snippergebieden, maar de landbouwgebieden moeten daarbij als verbinding functioneren. Boeren zouden juist meer een rol als natuurbeschermer krijgen en daarvoor ook betaalt krijgen. Dan krijg je natuurinclusieve landbouw.”

Zinvol

Melkveehouder Wilco Brouwer de Koning uit Heiloo, meent dat de inzet voor de biodiversiteit niet bijt met een discussie over de zin van Natura 2000-gebieden. „De LTO heeft niet gezegd dat er minder natuur moet komen, maar wel dat het erg versnipperd is. Bij bepaalde gebieden moet je eens goed kijken of die miljoenen aan investeringen het wel waard zijn om dergelijke strenge regels te voeren”, meent de boer die zelf 175 koeien heeft en ook druk bezig is met natuurbehoud en weidevogels. „Als boer ben je altijd bezig met de natuur.”

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.