Miljoenen nodig voor opknappen verouderde bedrijventerreinen in Haarlemmermeer

Hoofddorp

Haarlemmermeer telt 22 verouderde bedrijventerreinen. Op acht daarvan zijn volgens de gemeente ingrijpende maatregelen nodig. Welke dat zijn is niet bekendgemaakt.

Aanpak van verouderde bedrijventerreinen in de regio kost volgens een raming tussen de 85.000 en 165.000 euro per hectare. Voor Haarlemmermeer komt het neer op een bedrag tussen de twintig en veertig miljoen euro, zo staat in de gemeentelijke nota strategie werklocaties.

Probleem bij de aanpak is dat de ondernemers op zo’n verouderd terrein elkaar vaak niet kennen. Het is ieder voor zich in de ondernemerszin, een gemeenschappelijk gevoel ontbreekt.

In de praktijk blijkt dat ondernemers die samen een Bedrijf Investering Zone (BIZ) opzetten of parkmanagement invoeren veel slagvaardiger zijn als een herstructurering nodig is. Er is in dat geval ook overheidsgeld beschikbaar voor energiebesparende maatregelen op het terrein en andere zaken die bijdragen aan verduurzaming.

In Hoofddorp-Noord en op De Liede bij Vijfhuizen is daar ook gebruik van gemaakt. Het bekendste voorbeeld van een ’ongeorganiseerd’ verouderd bedrijventerrein is De Weeren in Zwanenburg. Daar heeft de gemeente Haarlemmermeer ingegrepen omdat het terrein verloederde. Autobedrijven werkten daar op straat. Inmiddels is een uitstervingsbeleid voor garages ingevoerd.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.