Premium

Geen parkeervignet in Haarlemse Sportheldenbuurt na enquête

Geen parkeervignet in Haarlemse Sportheldenbuurt na enquête
De Sportheldenbuurt rond het voormalige Drostecomplex.
© Archieffoto
Haarlem

De parkeeroverlast in sommige straten van de Sportheldenbuurt is groot, maar er komt geen vergunningensysteem om de overlast aan banden te leggen. Op basis van de uitkomst van een enquête in de wijk ziet het college van B en W af van de invoering van parkeerregulering.

De Sportheldenbuurt achter het voormalige Drostecomplex ondervindt veel overlast van bezoekers van en werkers in de binnenstad die hun auto in deze buurt zonder betaling achterlaten en te voet of met de fiets verder gaan. Metingen bevestigen de overlast van buurtvreemde parkeerders. Het invoeren van een parkeervergunning kan dan uitkomst bieden, maar daarvoor moet in een buurt voldoende draagvlak bestaan.

Dat draagvlakonderzoek is begin dit jaar uitgevoerd. Er zijn 425 enquêtes verspreid in de buurt, waarop 261 reacties binnenkwamen. Daarvan bleken 177 mensen voorstander van het invoeren van parkeerregulering, 76 mensen waren tegen. Dat zou in het verleden hebben betekend dat het vergunningensysteem zou worden ingevoerd.

Maar de Sportheldenbuurt is de eerste buurt waarbij de gemeente een andere uitleg geeft aan een uitkomst. Dat komt door een motie die door de gemeenteraad in november 2017 is aangenomen, getiteld ’Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in hun cluster, niet een handvol respondenten’. Met als gevolg dat er niet alleen meer wordt gekeken naar de reacties van de respondenten, maar dat ook het aantal niet-stemmers wordt meegewogen.

Teleurgesteld

In geval van de Sportheldenbuurt betekent dit dat de 164 niet-stemmers worden geteld bij de tegenstemmers, met als eindresultaat dus 240 tegen en 177 voor. ’Daardoor geven de kaders geen aanleiding tot het invoeren van parkeerregulering’, stellen B en W nu vast. ’Dit ondanks de signalen uit de buurt en het feit dat de meerderheid van de respondenten voorstander is.’

Het college voorziet dat vooral een groot deel van de bewoners rond de Kick Smitweg teleurgesteld zal zijn. Er zijn ook al meerdere kritische reacties ontvangen over de motie, stelt het college. Want voorstanders moeten nu actief reageren, terwijl tegenstanders eigenlijk niets hoeven te doen. De buurtbewoners worden nog schriftelijk geïnformeerd over de enquête.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.