Premium

Zij-instromers lossen lerarentekort niet op

Zij-instromers lossen lerarentekort niet op

Het aantal mensen dat op latere leeftijd voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs kiest, neemt flink toe. Waren er vorig jaar nog zo’n 450 nieuwe zij-instromers, nu zijn het er al ruim 1000, meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO). Dat lijkt goed nieuws, na alle verhalen over lerarentekorten, vierdaagse schoolweken en klassen die naar huis werden gestuurd. Vijf vragen over zij-instromers.

1. Wie melden zich aan?

Het gaat om een breed geschakeerd gezelschap van mensen uit onder andere de zorg en de jeugdzorg, maar ook uit de financiële sector en de advocatuur. Ze zijn veelal tussen de dertig en vijftig jaar oud. Volgens LOBO-voorzitter Barbara de Kort is hun belangstelling verklaarbaar omdat er meer aandacht is voor het beroep, vanwege een lichte salarisverbetering en vanwege de grote baanzekerheid.

2. Hoe word je eigenlijk zij-instromer?

Om in aanmerking te komen moeten kandidaten een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen en bovendien voldoende maatschappelijke ervaring hebben. Ze gaan vervolgens eerst op zoek naar een school, die hen wil aannemen terwijl het zij-instromers traject wordt gevolgd. Van tevoren wordt een assessment gedaan om te kijken of een kandidaat geschikt is om voor de klas te staan. Dat kan door de school worden aangevraagd bij een lerarenopleiding, maar de kandidaat kan zo’n geschiktheidsonderzoek ook zelf aanvragen.

3. Assessment goed afgesloten, en dan?

Zij-instromers sluiten een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met school en lerarenopleiding. De school benoemt de kandidaat voor maximaal 2 jaar als leraar. In deze periode geeft de kandidaat al les. Binnen twee jaar moet hij of zij een bekwaamheidsonderzoek afleggen. Als dat met goed gevolg is krijgt de kandidaat een getuigschrift en is hij of zij bevoegd als groepsleerkracht. Soortgelijke trajecten zijn overigens ook voor het voortgezet onderwijs te volgen.

4. Wat verdienen basisschoolleraren?

Volgens de salarischeck van de Algemene Onderwijsbond verdient een 25-jarige beginnende basisschoolleerkracht in schaal L10 zo’n 1985 euro netto. De meeste leerkrachten beginnen in deze schaal, die 15 ’salaristreden’ kent. Bij goed functioneren stijgt het salaris elk jaar een trede. Zij-instromers komen mogelijk in aanmerking voor een hogere trede of een hogere schaal, afhankelijk van de afspraken die ze met hun werkgever maken.

5. Gaan de zij-instromers het lerarentekort oplossen?

Voorlopig zeker niet, stelt LOBO-voorzitter De Kort. Een maand geleden werd duidelijk dat de basisscholen op dat moment nog 3500 leerkrachten zochten voor het nieuwe schooljaar. De verwachting is dat er na de zomervakantie nog steeds 1400 vacatures openstaan, ruim 100 meer dan een jaar geleden.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.