Premium

Meerwaarde helpt driehonderd inwoners per jaar in Haarlemmermeer

Hoofddorp

Huisvesting, psychische problemen, familie- en relatieproblemen, echtscheiding en schulden. Dat is de top 5 die de maatschappelijke dienstverleners van Meerwaarde in Haarlemmermeer tegenkomen.

Vorig jaar werden 391 nieuwe ’gevallen’ begeleid en konden er 305 weer zelfstandig verder. „We bieden inwoners ondersteuning bij psychosociale vraagstukken en praktische ondersteuning. We sluiten de gesprekken pas af als er vertrouwen is dat een cliënt zelf verder kan”, aldus Meerwaarde in het jaarverslag 2018.

Van de cliënten is 65 procent vrouw en 35 man. Dat blijkt een trend te zijn in de dienstverlening van Meerwaarde. Ook de sociaal raadslieden en de ouderenadviseurs bereiken meer vrouwen dan mannen. De sociaal raadslieden spitsen zich vooral toe op mensen met schulden. Er werden 485 nieuwe contacten gelegd en 446 zaken afgesloten. De ouderenadviseurs bereiken per jaar vijfhonderd mensen.

Meerwaarde heeft een breed programma om zoveel mogelijk Haarlemmermeerders die het nodig hebben te bereiken. Er is bijvoorbeeld het project laagdrempelig leren. Dat zijn participatiecursussen voor kwetsbare inwoners waarbij eigen kracht, zelfredzaamheid en meedoen worden gestimuleerd. In 2018 waren er 56 taalcursussen waar 394 mensen aan meededen.

Het aantal ’maatjesprojecten’, waarbij inwoners een kwetsbare persoon begeleiden, nam hand over hand toe in Haarlemmermeer. Vorig jaar is besloten de samenwerking te zoeken met tien andere organisaties die ook met dit soort maatjes werken. Dat is gelukt onder de noemer Haarlemmermeerse Maatjes met het platform Haarlemmermeer Voor Elkaar.

Daar meldden zich 335 nieuwe vrijwilligers aan en werden 614 maatjes gekoppeld. Inmiddels is ook het project familiemaatjes gestart. Gezinnen uit de buurt zijn dan een maatje voor een ander gezin waar het even niet zo goed mee gaat wegens ziekte of omdat een kind extra aandacht nodig heeft.

Sterke troef van Meerwaarde blijkt het Pluspunt te zijn. In 2018 werd een tweede geopend in Nieuw-Vennep. Inwoners van Haarlemmermeer-Zuid weten inmiddels de weg om te komen met vragen over welzijn, wonen, zorg en vrije tijd. Binnenkort opent een Pluspunt in Skagerrak in de Hoofddorpse wijk Bornholm.

De gemeente Haarlemmermeer is de grootste opdrachtgever van Meerwaarde, maar de stichting is ook actief in Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meerwaarde heeft 74 arbeidsplaatsen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.