Premium

Architect Asselbergs legt beslag op koepelcomplex Haarlem wegens uitblijven betaling

Architect Asselbergs legt beslag op koepelcomplex Haarlem wegens uitblijven betaling
De Koepel gezien vanuit de kerktoren van de Grote Kerk.
© Archieffoto United Photos/Toussaint Kluiters
Haarlem

Architect Thijs Asselbergs laat beslag leggen op de voormalige koepelgevangenis. Op die manier hoopt hij een vordering van ruim 122.000 euro veilig te stellen.

De stichting Panopticon, eigenaar van het complex, werd ruim een maand geleden door de rechtbank veroordeeld om dat bedrag aan Asselbergs over te maken. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

„We hebben het geld niet”, zegt bestuursvoorzitter Adriaan Helmig desgevraagd. Het gaat om een afspraak die dateert uit vorig jaar. In het bestuur, waar ook Asselbergs toen deel van uitmaakte, is afgesproken dat Asselbergs voor zijn werkzaamheden vergoed zou worden. Toen Asselbergs zijn rekening indiende gaf het bestuur een andere uitleg aan de gemaakte afspraken dan Asselbergs.

Dat werd uiteindelijk voorgelegd aan de rechtbank. Die stelde de architect in het gelijk. „We gaan tegen die uitspraak niet in beroep”, zegt Helmig. „Maar we hebben het geld nog niet.”

Voorheen was architect Asselbergs een van de wegbereiders in het burgerinitiatief om van het koepelcomplex een universiteitscampus te maken. De ogen waren aanvankelijk gericht op samenwerking met Amsterdamse universiteiten. Maar in de loop van de tijd, toen de Amsterdammers afhaakten, zag hij de idealistische plannen steeds verder afbrokkelen.

De aanvankelijke vriendschap met zijn medebestuursleden is overduidelijk weg. Asselbergs denkt inmiddels meer aan een weloverwogen complot om het vastgoed voordelig te bemachtigen door ’een commerciële club’.

Adriaan Helmig noemt het een ’ontzettend ingewikkelde situatie’. Zijn stichting heeft op papier twee woningen op het complex verkocht aan projectontwikkelaar HBB, dat er een hotel van wil maken. Die transactie leek aanvankelijk rond te zijn en zou voldoende geld opleveren om ook de rekening aan Asselbergs te betalen. De gemeenteraad stak evenwel een stokje voor die overdracht. Pas als de financiering voor de nieuwe particuliere universiteit rond is kan die doorgaan. De stichting moet uiterlijk op 1 december tonen dat de financiering rond is. Tot dat moment zit Panopticon op zwart zaad en kan de rekening aan Asselbergs niet betalen. Asselbergs benadrukt dat hij ’niet onmiddellijk’ op het geld zit te wachten. „Ik wil nu wel de garantie dat ik het geld te zijner tijd krijg.” Met een beslag op de koepelgevangenis verwacht hij die garantie te hebben.

Ondertussen leven er behalve bij Asselbergs ook in de gemeenteraad twijfels over de bedoelingen achter de stichting Panopticon. Louise van Zetten van de partij Hart voor Haarlem spreekt ondubbelzinnig van een ’sluwe move’ van met name projectontwikkelaar HBB. Ze bekeek gegevens van het kadaster. Het viel haar op dat de bezittingen van Panopticon weliswaar op naam van de stichting staan, maar de contactgegevens zijn die van projectontwikkelaar HBB. Het raadslid heeft een flink pak vragen aan het college gestuurd. Daarop heeft ze nog geen antwoord gehad.

Panopticon heeft, zegt Helmig, zuivere bedoelingen. Hij heeft nog steeds goede hoop de financiering voor december rond te krijgen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.