Premium

In 2017 vroeg gemeenteraad om een onderzoek van het college naar walstroom voor schepen DFDS en toen bleef het stil

In 2017 vroeg gemeenteraad om een onderzoek van het college naar walstroom voor schepen DFDS en toen bleef het stil
Velsen

De gemeenteraad van Velsen blijkt in 2017 al opdracht te hebben gegeven voor een gemeentelijk onderzoek naar de haalbaarheid van walstroom voor de veerdienst van DFDS. Alleen is dat onderzoek nooit uitgevoerd. De ChristenUnie heeft om opheldering gevraagd.

Begin 2007 nam de gemeente raad een motie aan waarin ze het toenmalige college opdracht gaf tot het opstellen van een businesscase op de toepassing van walstroom voor de schepen van DFDS. Die businesscase is er nog niet, zo beaamt een woordvoerder van de gemeente Velsen desgevraagd.

Fractievoorzitter Leen de Winter wil nu van het college weten waarom het zo lang duurt voordat de motie wordt uitgevoerd. Vorige week repte directeur van de Zeehaven IJmuiden, Peter van de Meerakker dat walstroom voor de veerschepen meerdere malen is onderzocht en dat die uitkomsten niet positief uitvielen. Zelfs als gerekend wordt met forse subsidiebedragen.

De ChristenUnie wil weten of de onderzoeken waar de havendirecteur over rept, bekend zijn bij het gemeentebestuur. Ook valt het De Winter op dat het college met geen woord rept over walstroom voor cruiseschepen in de perspectiefnota waarin het geplande beleid staat tot 2023. Ook is er geen geld voor uitgetrokken in de begroting.

Onderzoek

In een reactie vorige week stelde de gemeente Velsen dat de gemeenten langs het Noordzeekanaalgebied onderzoek doen naar de toekomst van de cruisevaart waarbij ook naar duurzaamheid wordt gekeken.

Door walstroom te gebruiken hoeven cruiseschepen niet meer gebruik te maken van hun eigen dieselgeneratoren als ze in de haven liggen, maar maken ze gebruik van het elektriciteitsnet van het vasteland. Dat is een stuk milieuvriendelijker. Dat vereist wel een stevige investering in het netwerk.

Overigens is er al wel walstroom voor een groot deel van de haven van IJmuiden. De vissersvloot en de sleepboten kunnen nu al gebruik maken van walstroom.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.